Premie i nagrody zaburzyły dane o średniej płacy. Kto dostał najwięcej?

W ponad połowie działów gospodarki, które bada GUS, płace są niższe niż średnia dla sektora przedsiębiorstw. Dwucyfrową dynamikę w wynagrodzeniach podbiły premie i nagrody w farmacji, branży tytoniowej i energetyce.

Publikacja: 29.04.2024 13:17

Premie i nagrody zaburzyły dane o średniej płacy. Kto dostał najwięcej?

Foto: Adobe Stock

Informacje zbiorcze, które przekazał GUS na temat płac i ich podwyżek w sektorze przedsiębiorstw są imponujące. Średnio w marcu było to ponad 8,4 tys. zł brutto, o ponad 429 zł więcej niż w lutym i o ponad 900 zł więcej niż rok wcześniej.

Gdyby tylko przyjrzeć się tym dwóm liczbom, to w poszczególnych ponad 40 działach gospodarki, które analizuje co miesiąc GUS, podwyżki miesięczne nominalnie wyniosły od 8 zł w transporcie i 50 zł w firmach meblarskich do ponad 3000 zł w farmacji. Z kolei w górnictwie były nawet o 3 tys. zł niższe niż w lutym.

Porównanie roczne zaś to od 188 zł w branży meblarskiej do ponad 2,6 tys. zł w przedsiębiorstwach wytwarzających i dostarczających energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę.

Czytaj więcej

GUS: płace wciąż rosną. Z zatrudnieniem nie jest tak dobrze

Skok płac w marcu przez wypłaty nagród, bonusów i premii rocznych

GUS prezentując dane zaznaczył, że wzrost płac w marcu „spowodowany był m.in. podwyżką wynagrodzeń, wypłatami nagród w tym nagród motywacyjnych, bonusów, premii rocznych, kwartalnych i świątecznych, nagród jubileuszowych, wypłat z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, a także odpraw emerytalnych”.

O tym jak premie i nagrody zaburzają informacje o rzeczywistej wysokości płac, świadczyć mogą dane sprzed kwartału. Także w grudniu wiele firm wypłaca nagrody i premie. Płace w grudniu były więc o ponad 360 zł wyższe niż w listopadzie, a miesiąc później już tylko o 98 zł.

Warto przy tym pamiętać, że sektor przedsiębiorstw to firmy niefinansowe, w których pracuje od 10 osób. Jest to ok. 40 proc. wszystkich pracowników. Zwykle w mniejszych firmach płace są niższe niż w sektorze przedsiębiorstw. Szacuje się, że mniej niż 70 proc. zatrudnionych ma niższe płace niż przeciętna w sektorze przedsiębiorstw.

Ile wyniosły podwyżki wynagrodzeń w poszczególnych branżach?

Ze szczegółowych danych GUS wynika, że w kilku znaczących działach gospodarki, w których płace są wyższe niż w innych branżach i w których pracuje sporo osób, w marcu wypłacono premie lub inne świadczenia jednorazowe. Było tak w firmach produkujących napoje, w których płace skoczyły w ciągu miesiąca o prawie 19 proc., czyli ponad 1,47 tys. zł do prawie 11 tys. zł. Jeszcze wyższy, bo ponad 55 proc. wzrost płac odnotowano w branży tytoniowej. Płace w ciągu miesiąca skoczyły o ponad 5,5 tys. zł z niespełna 10 tys. w lutym. GUS podając podwyżki umieszcza w nich wszystkie stanowiska pracy od szefostwa firm po osoby zatrudnione na najniższych stanowiskach.

Wysokie są także skoki płacy miesięcznej w farmacji (prawie 33 proc. z ponad 3,1 tys. zł różnicą i średnią w marcu prawie 12,7 tys. zł) oraz w firmach produkujących wyroby chemiczne i chemikalia (skok o ponad 17 proc., czyli 1,4 tys. zł do ponad 9,5 tys. zł). Ponad przeciętnie płace wyższe były w marcu w porównaniu do lutego także w firmach dostarczających wodę i gospodarujących ściekami i odpadami (wzrost o 18,5 proc. do prawie 14 tys. zł przeciętnej płacy). Za miesiąc wiadomo będzie, jaka część z tych podwyżek jest stała, a jaka wynikała z nagród i premii.

Górnictwo, które zwykle jest liderem wzrostu płac, tym razem ma największe miesięczne spadki – o ponad jedną czwartą. W tej branży premie wypłacono bowiem w lutym.

Czytaj więcej

Może być trudniej o podwyżkę. Wielu odczuje realny spadek swoich dochodów

Gdzie płace są najwyższe, a gdzie najniższe?

Przy przeciętnym rocznym wzroście płac o 12 proc. w porównaniu do marca zeszłego roku w jedenastu działach płace są wyższe o mniej niż 10 proc.: od 2,3 proc. w przedsiębiorstwach produkujących metale (przeciętna to ponad 8,3 tys. zł), przez 6,8 proc. w firmach produkujących komputery i wyroby elektroniczne (średnia płaca to 8,4 tys. zł) do 9,8 proc. w specjalistycznych firmach budowlanych (7,4 tys. zł).

W pięciu zaś działach jest to ponad 15 proc. od 15,1 proc. w wodociągach i kanalizacji (ok. 7,4 tys. zł) do 21 proc. w budownictwie mieszkaniowym (także ok. 7,4 tys. zł).

Nie zmienia się rozpiętość plac pomiędzy branżami. Wynosi ponad 200 proc. Najwięcej zarabia się przeciętnie (powyżej 11 tys. zł) w: IT i firmach telekomunikacyjnych, energetyce, farmacji, górnictwie, branży tytoniowej oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się działalnością profesjonalną, techniczną i naukową (kancelariach prawnych, firmach księgowych i architektonicznych, doradczych i zajmujących się zarządzaniem) – ponad 12 tys. zł.

Są jednak branże, w których płaca jest niższa niż 6,5 tys. zł: w firmach produkujących odzież (5,3 tys. zł), branży tekstylnej (6,1 tys. zł), meblarskiej (6,15 tys. zł), turystyce i handlu detalicznym (6,2 tys. zł), czy u producentów wyrobów z drewna i wykliny (6,48 tys. zł).

Informacje zbiorcze, które przekazał GUS na temat płac i ich podwyżek w sektorze przedsiębiorstw są imponujące. Średnio w marcu było to ponad 8,4 tys. zł brutto, o ponad 429 zł więcej niż w lutym i o ponad 900 zł więcej niż rok wcześniej.

Gdyby tylko przyjrzeć się tym dwóm liczbom, to w poszczególnych ponad 40 działach gospodarki, które analizuje co miesiąc GUS, podwyżki miesięczne nominalnie wyniosły od 8 zł w transporcie i 50 zł w firmach meblarskich do ponad 3000 zł w farmacji. Z kolei w górnictwie były nawet o 3 tys. zł niższe niż w lutym.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Wynagrodzenia
Płaca minimalna po nowemu. MRPiPS pracuje nad wdrożeniem dyrektywy UE
Wynagrodzenia
Może być trudniej o podwyżkę. Wielu odczuje realny spadek swoich dochodów
Wynagrodzenia
Polacy chcą skończyć z płacowym tabu, ale nie do końca
Wynagrodzenia
Wzrośnie dofinansowanie do wynagrodzeń dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenia
Daleko do równych zarobków kobiet i mężczyzn na Wyspach