W skład FPP wchodzą trzej członkowie: Marek Kowalski, Sylwia Szczepańska i Łukasz Kozłowski.

Nowa organizacja dołączy do reprezentatywnych organizacji pracodawców obok Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji „Lewiatan", Związku Rzemiosła Polskiego, Związku Pracodawców Business Centre Club oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Oznacza to, że podmioty reprezentujące pracodawców w RDS zdecydowały się ustąpić po jednym miejscu dotychczas zajmowanym po to, by nowa organizacja mogła uczestniczyć w pracach Rady.

Członkami statutowymi RDS są również przedstawiciele rządu i reprezentatywnych organizacji związkowych.

Czytaj także: Wicepremier Jarosław Gowin nowym przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego 

- Wszyscy doskonale wiemy jak ciężki jest dla nas czas pandemii koronawirusa. Wymaga to szczególnych działań i form wsparcia dla przedsiębiorców, przyglądaniu się ich sytuacji. Dlatego strona rządowa powinna ten głos pracodawców słyszeć - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości.

Prezydent wyraził nadzieję na to, że najbliższe miesiące pracy RDS pomogą nie tylko funkcjonować polskiej gospodarce ale i wrócić na drogę dynamicznego rozwoju.

Przypomnijmy, że w październiku ubiegłego roku prezydent powołał do Rady Dialogu Społecznego pięciu przedstawicieli strony rządowej. Szeregi rady zasilili wtedy wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, minister zdrowia Adam Niedzielski, a także wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk, jako przedstawicielka ministra właściwego ds. pracy, odpowiedzialnego za dialog.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Zadaniem Rady Dialogu Społecznego jest prowadzenie dialogu społecznego w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności i spójności społecznej polskiej gospodarki.

Rada ma także, w praktyczny sposób, realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia. Rada wspiera również określanie i wdrażanie polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych. Jej rolą jest także budowanie wokół nich społecznego porozumienia poprzez prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej.