Tag: Związki Zawodowe i Rady Pracowników

Powiązane

Kadry

Raport: układy zbiorowe pracy przechodzą kryzys

Obecne regulacje nie tworzą zachęt, lecz wręcz utrudniają lub zniechęcają strony do prowadzenia negocjacji układowych.

Ograniczenia pracy zdalnej – czyli kto nie będzie mógł pracować na odległość

Pracodawca będzie mógł odmówić przejścia na pracę zdalną m.in. pracownicy w ciąży, gdy wykonywanie obowiązków w ten sposób nie jest możliwe ze względu na organizację pracy lub jej rodzaj. Projektowane przepisy nie precyzują jednak, jak należy rozumieć te pojęcia.

„Chronimy nasze prawa”. We Włoszech powstał związek zawodowy influencerów

Influencer to już we Włoszech pełnoprawny zawód. Po prawie czterech latach starań powstał pierwszy związek zawodowy, czuwający nad interesami i prawami twórców.

Pracownicy Apple zagłosowali za uzwiązkowieniem drugiego sklepu w USA

Pracownicy Apple zagłosowali za utworzeniem związku zawodowego w sklepie w Oklahomie, poinformowała amerykańska Narodowa Rada ds. Stosunków Pracy (NLRB). To drugi sklep giganta technologicznego w USA gdzie powstał związek zawodowy.

Bycie w związku zawodowym się opłaca. Członkowie zarabiają więcej

W USA sprawdzono, jak członkostwo w związku zawodowym wpływa na zarobki przez całą karierę. Wyniki zachęcają do wstępowania do związków.

Związek zawodowy ma prawo selekcji nowych członków

Organizacja związkowa postępuje nieprawidłowo, jeśli odmawia członkostwa niezgodnie ze swoimi zasadami, arbitralnie lub bez racjonalnej przyczyny. Jednak co do zasady ma prawo decydować o tym, czy przyjmie nowych członków.

Dyskryminacja ze względu na wiek obejmuje również związkowców

Dyrektywa równościowa dotyczy nie tylko pracy, ale wszelkich form zatrudnienia. W sposób szczególny odnosi się także do członkostwa i działania w organizacjach pracowników.

Nadmierna ochrona umów terminowych

Prawo unijne nie nakazuje polskiemu ustawodawcy uzasadniania wypowiedzenia angażu zawartego na czas określony ani konsultowania rozstania ze związkami zawodowymi. Mimo to krajowa ustawa ma to przewidywać.

Zadaniowy nie znaczy nienormowany

Pracodawca może objąć niektórych pracowników zadaniowym czasem pracy. Ale także wobec tych osób obowiązują kodeksowe normy czasu pracy i obowiązek zapłaty za pracę nadliczbową.

Siedem grzechów głównych związków zawodowych

Organizacje związkowe w trakcie prowadzenia sporów zbiorowych niejednokrotnie podejmują czynności budzące wątpliwości co do ich dopuszczalności. Bywa, że te spory są inspirowane przez centrale związkowe w oderwaniu od faktycznej sytuacji w zakładzie pracy i interesu pracowników. A to pociąga za sobą kolejne uchybienia. Chodzi m.in. o przedstawianie postulatów, które nie mogą stanowić przedmiotu sporu zbiorowego, organizowanie nielegalnych akcji protestacyjnych czy nadużywanie prawa do strajku będące wynikiem realizowania oczekiwań stawianych przez przedstawicieli regionalnych czy krajowych struktur związkowych.