Segregowanie odpadów budowlanych. Resort odpowiedział na apele przedsiębiorców

W projekcie nowelizacji ustawy o odpadach Ministerstwo Klimatu i Środowiska uwzględniło zapis umożliwiający firmom budowlanym i deweloperom przekazanie odpadów innemu podmiotowi, który przejmie od nich obowiązek wysegregowania śmieci.

Publikacja: 01.05.2024 19:44

Segregowanie odpadów budowlanych. Resort odpowiedział na apele przedsiębiorców

Foto: Adobe Stock

Projekt nowelizacji ustawy o odpadach, który został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji, zakłada, że przedsiębiorcy, w tym firmy budowlane i deweloperzy, od 1 stycznia 2025 r. będą musieli segregować odpady budowlane i rozbiórkowe z wytworzonych przez siebie odpadów. Obowiązek dotyczy segregacji drewna, metali, szkła, tworzyw sztucznych, gipsu, odpadów mineralnych (w tym betonu, cegły, płytek i materiałów ceramicznych) oraz kamieni.

Czy będą ułatwienia w sortowaniu odpadów budowlanych?

Resort klimatu przychylił się do apeli branży budowlanej i gospodarki odpadami, które wnioskowały o możliwość przekazania odpadów innemu podmiotowi, który przejmie obowiązek zapewnienia wysegregowania śmieci. Przypomnijmy, że pisaliśmy o tym na łamach „Rzeczpospolitej”. Wskazywaliśmy, że Izba Branży Komunalnej jeszcze przed wyborami i zmianą rządu (oraz szefostwa MKiŚ) postulowała o to, aby umożliwić segregację nie tylko na placu budowy, ale także za pośrednictwem profesjonalnej firmy, która odbierze odpady, a następnie je posegreguje.

Czytaj więcej

Firmy remontowe i deweloperzy będą musiały segregować odpady budowlane

Jak tłumaczył Karol Wójcik, przewodniczący Rady Programowej Izby Branży Komunalnej, gdyby inwestor nie miał podpisanej umowy z firmą wywożącą i segregującą odpady, to wtedy miałby obowiązek segregować odpady budowlane i rozbiórkowe u źródła. Zgodnie z zaprezentowanym w projekcie art. 101a ust. 1, wytwórca odpadów jako pierwotny podmiot jest zobowiązany do zapewnienia wysegregowania tych odpadów, ale możliwe jest nie tylko segregowanie u źródła, czyli w miejscu wytworzenia, ale także dopuszczone jest przekazanie odpadów innemu uprawnionemu podmiotowi. Po zawarciu w formie pisemnej umowy, zawierającej postanowienia dotyczące dalszego zagospodarowania, podmiot ten przejmie obowiązek zapewnienia wysegregowania tych odpadów.

Co z odpadami przy prywatnych budowach?

Za osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami obowiązek segregacji będzie wykonywał następny posiadacz odpadów. W praktyce zatem, wykonanie obowiązku może przejąć podmiot profesjonalny, np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub firma wykonująca usługę budowlano-rozbiórkową, przy czym PSZOK lub zleceniobiorca usługi budowlano-rozbiórkowej nie musi wówczas samodzielnie przeprowadzać wysegregowania odpadów, ale może zlecić segregowanie innej firmie. Piotr Mazurek, ekspert ds. gospodarki obiegu zamkniętego w Konfederacji Lewiatan przypomina, że obecnie odpady budowlane przysłowiowy Kowalski może oddać bezpłatnie do PSZOK-u, gdzie jednak obowiązują limity.

Czytaj więcej

Gminy sprawdzają, czy mieszkańcy dbają o porządek

Za nieprowadzenie selektywnego zbierania, odbierania i sortowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 101a, będzie groziła kara pieniężna do 1 mln zł.

Projekt nowelizacji ustawy ma wdrożyć dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy. Przepis zobowiązujący przedsiębiorców do segregacji odpadów u źródła miał wejść w życie już wraz z początkiem 2023 r., ale 20 grudnia 2022 r. wydłużono vacatio legis o dwa lata.

Etap legislacyjny: opiniowanie

Projekt nowelizacji ustawy o odpadach, który został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji, zakłada, że przedsiębiorcy, w tym firmy budowlane i deweloperzy, od 1 stycznia 2025 r. będą musieli segregować odpady budowlane i rozbiórkowe z wytworzonych przez siebie odpadów. Obowiązek dotyczy segregacji drewna, metali, szkła, tworzyw sztucznych, gipsu, odpadów mineralnych (w tym betonu, cegły, płytek i materiałów ceramicznych) oraz kamieni.

Czy będą ułatwienia w sortowaniu odpadów budowlanych?

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy