Tag:

Odpady

Segregowanie odpadów budowlanych. Resort odpowiedział na apele przedsiębiorców

W projekcie nowelizacji ustawy o odpadach Ministerstwo Klimatu i Środowiska uwzględniło zapis umożliwiający firmom budowlanym i deweloperom przekazanie odpadów innemu podmiotowi, który przejmie od nich obowiązek wysegregowania śmieci.

Tłumaczenia firmy śmieciowej bez wypływu na sankcję

Kara za nieosiągnięcie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych jest bezwzględnie oznaczona i nie zależy od okoliczności naruszenia.

Ustawodawca nie powinien karać przedsiębiorcy za niemożliwe

Odbierający odpady od właścicieli nieruchomości mają obowiązek osiągnięcia tzw. poziomów recyklingu, ale nie mają jak wyegzekwować ich „u źródła”.

Zmiany na europejskim rynku baterii. Co czeka przedsiębiorców?

18 lutego 2024 r. weszła w życie część przepisów rozporządzenia 2023/1542 w sprawie baterii i zużytych baterii, przyjętego przez Unię Europejską w lipcu ubiegłego roku. Unijny ustawodawca wprowadził wymogi dotyczące całego cyklu życia baterii. To istotne zmiany dla producentów, importerów i dystrybutorów baterii oraz dla podmiotów gospodarujących odpadami.

Segregacja odpadów: będą nowe obowiązki dla firm

Od 1 stycznia 2025 roku firmy remontowe i deweloperzy będą musiały segregować odpady budowlane.

Firmy remontowe i deweloperzy będą musiały segregować odpady budowlane

Po dwuletnim poślizgu przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2025 r.

Francja idzie na wojnę z „szybką modą”. Zakaz reklamy oraz opłaty

Francuski parlament przyjął projekt ustawy, która ma pomóc w ograniczeniu popularności tzw. szybkiej mody, czyli masowej produkcji tanich ubrań, głównie z tworzyw sztucznych. Paryż chce obłożyć producentów tanich ubrań dodatkowymi opłatami.

Nowe obowiązki i ograniczenia w gospodarowaniu odpadami

Nowe przepisy dot. jednorazowych produktów z plastiku (SUP), rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) i systemu kaucyjnego mają przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko odpadów opakowaniowych. Nakładają na wprowadzających takie produkty na rynek szereg obowiązków o charakterze finansowym oraz zmuszają ich do rewizji całego łańcucha dostaw.

Producenci plastiku kłamią w sprawie zalet recyklingu? Oskarżenia w raporcie

Firmy produkujące tworzywa sztuczne promują recykling, choć od lat zdają sobie sprawę, że nie jest to rozwiązanie, który może rozwiązać problem odpadów – wynika z raportu Center for Climate Integrity. „Liderzy branży to ukrywali. Muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności” – podkreślają eksperci.

Odbieranie bioodpadów musi być zorganizowane

Rada może w uchwale rozszerzyć katalog odpadów przyjmowanych w odpowiednich punktach, ale nie może go zawęzić.