Tag:

Segregacja odpadów

Powiązane

Odpady

Tłumaczenia firmy śmieciowej bez wypływu na sankcję

Kara za nieosiągnięcie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych jest bezwzględnie oznaczona i nie zależy od okoliczności naruszenia.

Ustawodawca nie powinien karać przedsiębiorcy za niemożliwe

Odbierający odpady od właścicieli nieruchomości mają obowiązek osiągnięcia tzw. poziomów recyklingu, ale nie mają jak wyegzekwować ich „u źródła”.

Nowe obowiązki i ograniczenia w gospodarowaniu odpadami

Nowe przepisy dot. jednorazowych produktów z plastiku (SUP), rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) i systemu kaucyjnego mają przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko odpadów opakowaniowych. Nakładają na wprowadzających takie produkty na rynek szereg obowiązków o charakterze finansowym oraz zmuszają ich do rewizji całego łańcucha dostaw.

Segregacja śmieci nawet na ulicy. Samorządy kupują nowe kosze

Ponad tysiąc nowych pojemników na śmieci przybyło w tym roku na ulicach Warszawy. W Łodzi ponad 500, ale służą do segregacji śmieci.

Dotacje na selektywną zbiórkę i przetwarzanie odpadów

Z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza dofinansowane zostaną projekty dotyczące wspierania systemu gospodarki zamkniętej. O pieniądze mogą występować m.in. gminy.

WSA: Tylko jeden pojemnik na siedemnaście wspólnot

O ile zarządca nieruchomości odpowiada za prawidłową segregację odpadów na niej, to nie może odpowiadać za segregację na innych terenach.

Karna stawka za niesegregowanie śmieci na osiedlu do poprawki

Firma odbierająca odpady musi powiadomić zarówno organ, jak i właściciela nieruchomości o przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego ich zbierania.

Budowa PSZOK bez odliczenia podatku z faktur

Jeśli punkt zbiórki odpadów nie będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej, gmina nie odliczy VAT od inwestycji.

Przewlekłość nie oznaczała jednocześnie bezczynności

Trudne postępowanie wymaga koncentracji czynności, by możliwie było najszybsze wydanie stosownego rozstrzygnięcia.

Kompostownik to zbyt mało

Niedopuszczalne jest zaniechanie przyjmowania bioodpadów w gminnym punkcie selektywnej zbiórki od właścicieli nieruchomości, którzy zdecydowali się na kompostowanie.