Skarbówka wydała dwie pierwsze interpretacje, w których wyjaśniła zasady rozliczenia działalności nierejestrowej. Chodzi o nowe rozwiązanie, z którego początkujący przedsiębiorcy mogą korzystać od 30 kwietnia 2018 r., jeśli ich miesięczny przychód nie przekracza 50 proc. minimalnego miesięcznego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to 1050 zł). Przepisy ustawy – Prawo przedsiębiorców pozwalają działać podmiotom na małą skalę bez rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) i bez opłacania składek ZUS.

Czytaj także: Firma bez składek ZUS od kwietnia

Krajowa Informacja Skarbowa odpowiedziała na pytanie podatniczki, która zamierza zrezygnować z etatu i świadczyć usługi kosmetyczne jako osoba fizyczna wykonująca działalność nierejestrową. Usługi takie jak manicure, makijaż czy farbowanie rzęs będzie świadczyć z dojazdem do klientów. Wystąpiła o interpretację, by potwierdzić, jak prawidłowo rozliczyć podatek dochodowy oraz czy powinna kupić i zarejestrować w urzędzie skarbowym kasę fiskalną.

Podatnik ma obowiązki

Dyrektor KIS uznał, że kobieta, świadcząc usługi kosmetyczne i kosmetologiczne, prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. To oznacza, że jest podatnikiem w rozumieniu tej ustawy. Będzie więc musiała wystąpić do urzędu skarbowego o nadanie numeru identyfikacji podatkowej – NIP.

Czytaj także: Zamieszanie w podatkach i składkach od działalności bez rejestracji

Co istotne, przedsiębiorcom świadczącym usługi fryzjerskie i kosmetyczne nie przysługuje zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej. Kasa powinna zostać zainstalowana przed dokonaniem świadczenia pierwszej usługi, niezależnie od tego, czy limit obrotu do 20 tys. został przekroczony, czy też nie.

Czy trzeba płacić PIT?

„Brak zarejestrowanej działalności gospodarczej nie oznacza, że uzyskiwane dochody są zwolnione z opodatkowania. Pojęcie działalności nieewidencjonowanej odnosi się bowiem do braku wpisu w ewidencji działalności gospodarczej" – napisał dyrektor KIS.

Korzystne dla podatniczki jest natomiast rozstrzygnięcie dotyczące odliczenia kosztów. Kobieta napisała, że do świadczenia tego typu usług niezbędny jest zakup kosmetyków, np. szminek czy lakierów do paznokci. Miała wątpliwości, czy musi żądać od sprzedawców faktur ze swoim NIP. Dyrektor KIS potwierdził jednak, że może potwierdzić wydatki również paragonami czy dokumentami wewnętrznymi.

Dowody w postępowaniu

Przypomniał, że stosownie do art. 180 § 1 ordynacji podatkowej jako dowód należy dopuścić wszystko, co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Dowodami w postępowaniu podatkowym, zgodnie z art. 181 tej ustawy, mogą być w szczególności księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone przez skarbówkę.

Użyte przez ustawodawcę sformułowanie „w szczególności" wskazuje, że katalog ten jest otwarty. Wskazane jest zatem posiadanie wszelkich dokumentów potwierdzających zaistnienie danego zdarzenia gospodarczego.

Dyrektor KIS uznał na tej podstawie, że wnioskodawczyni może w zeznaniu rocznym PIT-36 odliczyć koszty, które poniosła w związku z wykonywaną działalnością nierejestrową (np. zakup szminek, lakierów do paznokci, rzęs). Może udokumentować wydatki wszelkimi dowodami, o których mowa w art. 181 ordynacji podatkowej. ©?

Opinia

Łukasz Szczygieł, doradca podatkowy w Rödl & Partner w Krakowie

Konieczność zakupu kasy fiskalnej podważa sens prowadzenia działalności bez rejestracji. Dotyczy to zwłaszcza usług, które należy ewidencjonować na kasie niezależnie od wysokości obrotów, jak np. fryzjerskie i kosmetyczne. Związane z tym obostrzenia, np. fiskalizacja kasy oraz sporządzanie raportów dziennych i miesięcznych, będą przeszkodą dla początkujących przedsiębiorców. Poza tym brak rejestracji uniemożliwi im korzystanie z takich udogodnień jak leasing auta, ponieważ firmy leasingowe wymagają wpisu do CEiDG. Nie należy więc oczekiwać, by działalność nierejestrowa stała się popularna. Bardzo rozsądne jest natomiast stanowisko fiskusa dotyczące dokumentowania kosztów uzyskania przychodów.

Numer interpretacji: 0111-KDIB3-3.4018. 5.2018.2.MS, 0114-KDIP3-1.4011. 378.2018.3.ES