Umowa lojalnościowa zabezpieczy inwestycje w edukację pracownika

Pracodawca, który chce wspomóc finansowo uczącego się pracownika, może zobowiązać go, by ten przepracował w firmie do trzech lat po ukończeniu nauki. W razie zerwania umowy, podwładny zwróci część tych środków.

Publikacja: 25.10.2018 06:20

Umowa lojalnościowa zabezpieczy inwestycje w edukację pracownika

Foto: 123RF

Skutkiem umowy lojalnościowej jest zobowiązanie się przez pracownika do pozostawania w zatrudnieniu przez określony w umowie czas w zamian za dodatkowe świadczenia majątkowe. Najczęściej ta umowa łączy obowiązek zwrotu takiej pomocy w całości lub części w razie rozwiązania umowy z pracownikiem przed upływem okresu, na jaki ją zawarto.

Czytaj także: Przejście zakładu pracy a klauzula o zakazie konkurencji

Umowa szkoleniowa

Podstawą prawną umowy lojalnościowej jest art. 1034 kodeksu pracy. Na tej podstawie pracownik zobowiązuje się do przepracowania u pracodawcy określonego w umowie czasu w zamian za sfinansowanie świadczeń podnoszących jego kwalifikacje zawodowe. Takimi świadczeniami mogą być opłaty za przebyte kursy, przejazdy, zakwaterowanie czy pomoce naukowe.

Zawarcie umowy jest obowiązkiem pracodawcy, jeżeli chce on zobowiązać podwładnego do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Sama umowa nie może przewidywać warunków mniej korzystnych dla zatrudnionego niż przepisy k.p. dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dotyczy to przede wszystkim obowiązku zwrotu kosztów poniesionych przez firmę.

Obowiązek zwrotu

Zwrot kosztów kształcenia następuje w sytuacjach wskazanych w art. 1035 k.p. Są to sytuacje:

- gdy pracownik bez uzasadnionych przyczyn nie podjął lub przerwał podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

- związane z zakończeniem stosunku pracy w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 3 lata.

Jednak nie każdy tryb rozwiązania stosunku pracy wiąże się z koniecznością zwrotu poniesionych przez firmę kosztów. Pracownik może być zobowiązany do zwrotu wydatków na jego naukę tylko w razie rozwiązania stosunku pracy:

- przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

- na skutek wypowiedzenia złożonego przez pracownika w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy spowodowanego mobbingiem,

- przez pracownika bez wypowiedzenia, jeżeli nie występuje przyczyna wymieniona w art. 55 lub 943 k.p. (przepisy te mówią o możliwości rozwiązania umowy przez pracownika, jeśli mimo orzeczenia lekarskiego pracodawca nie przeniósł go do innej pracy odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe, a także gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika).

Właściwa proporcja

Mimo umownego obowiązku przepracowania określonego czasu, pracownik nie musi zwracać całości świadczeń. Oddaje je w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

Ponadto pracodawca nie może zobowiązać podwładnego do zwrotu – nawet częściowego – wynagrodzenia, które ten otrzymywał w czasie urlopu szkoleniowego lub zwolnień od pracy. ?

Zdaniem autorki

Karolina Stawicka, counsel, kieruje praktyką prawa pracy w warszawskim biurze Bird & Bird

Pracodawca może również zawrzeć z pracownikiem umowę lojalnościową, której celem jest przekazanie środków pieniężnych w innym celu niż kształcenie podwładnego. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 21 listopada 2011 r. (II PK 48/11).

Mogą to być np. środki przeznaczone na mieszkanie pracownika lub inny cel przez niego wskazany. Podstawą takiej umowy jest art. 3531 kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 k.p.

Powyższy wyrok SN oparł na utrwalonym poglądzie, że tego rodzaju umowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego ani przepisami prawa, w szczególności przepisami prawa pracy. Możliwość jej zawarcia wynika zaś z zasady swobody umów.

Prawo karne
Fakty i mity o "lex Tusk". Czy kontrowersyjna ustawa wpłynie na wynik wyborów
Materiał Promocyjny
Gdy zapadną egipskie ciemności
Prawo dla Ciebie
Lex Tusk: komisja ruszy przed wyborami, a odwołania do sądu już po nich
Prawo karne
Decyzje od ręki, spory na lata. Oto możliwy kalendarz prac komisji z Lex Tusk
Prawo
„Komisja może wezwać każdego, nie tylko Tuska. I każdemu wyrządzić krzywdę”
Sądy i trybunały
Sędzia Radzik nie będzie już wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Spadki i darowizny
Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach