Tag: Zakaz Konkurencji i Tajemnica Przedsiębiorstwa

Powiązane

Kadry

Swobody zatrudnienia nie wolno ograniczyć za plecami pracownika

Klauzula w umowie o współpracy przedsiębiorców, całkowicie zakazująca zatrudniania pracowników kontrahenta, jest nieważna. Naruszenie takiego postanowienia nie rodzi żadnych skutków prawnych.

Zakaz konkurencyjnej działalności ma sens

Spółka, która płaci byłym wspólnikom za powstrzymywanie się od aktywności w tej samej branży, może rozliczyć wydatki w podatkowych kosztach.

Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę do zwolnienia dyscyplinarnego

Podjęcie przez pracownika działań konkurencyjnych wobec pracodawcy może stanowić podstawę do dyscyplinarki, pomimo braku zawartej umowy o zakazie konkurencji. Szczególnie, gdy wcześniej odmówił zawarcia takiej umowy.

Zakaz konkurencji z klauzulą poufności po rozwiązaniu stosunku pracy

W umowie o zakazie konkurencji dopuszczalne jest zawarcie dodatkowej umowy dotyczącej klauzuli poufności. Na jej podstawie pracodawca może się domagać od byłego pracownika zapłaty kary umownej, niezależnie od kary wynikającej z zakazu konkurencji.

Problemy z tajemnicą przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych

Mówiąc o publicznym aspekcie zamówień, możemy zauważyć, że system zamówień publicznych jest w istocie w opozycji do okrywania czegokolwiek tajemnicą.

Nie każde naruszenie uwolni od wypłat za zakaz konkurencji

Za nadużycie prawa do odszkodowania z tytułu powstrzymania się od podejmowania działalności konkurencyjnej może zostać uznane tylko takie zachowanie byłego pracownika, które pozostaje w funkcjonalnym związku z umową o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia.

Zakaz konkurencji po ustatniu stosunku pracy a warunek zawieszający z art. 89 Kodeksu Cywilnego

Dopuszczalne jest wprowadzenie do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy warunku zawieszającego (art. 89 k.c.), uzależniającego powstanie skutków czynności prawnej (umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy) od oświadczenia pracodawcy złożonego najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy o pracę.

Roszczenia z tytułu klauzuli poufności w umowie o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy może zawierać klauzulę poufności. Pracodawca może żądać kary z tytułu naruszenia tej klauzuli niezależnie od kary za złamanie zakazu konkurencji.

Zakaz konkurencji coraz popularniejszy wśród przedsiębiorców

To pracodawca sam określa, jakie dane są dla niego szczególnie ważne, i krąg osób mających do nich dostęp, które mogą zostać objęte ograniczeniami – wyjaśnia Artur Rycak, prawnik zarządzający w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR

Zakaz konkurencji: RPO chce zmiany przepisów w tarczy antykryzysowej 4.0

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do ministra rozwoju pracy i technologii Jarosława Gowina o zmianę przepisów o zakazie konkurencji.