Tag: Zakaz Konkurencji i Tajemnica Przedsiębiorstwa

Powiązane

Kadry

Jak bezpiecznie kształtować współpracę z influencerem?

Influence marketing jest bardzo popularną formą reklamy, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy. Decydując się na taką formę współpracy muszą jednak pamiętać o zabezpieczeniu swoich praw.

Zakaz konkurencji wiąże nawet bez umowy

Pracownik nie może podejmować działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, choćby nie podpisał tzw. lojalki.

Nie każdy zakaz konkurencji można skrócić

W czasie pandemii pracodawcy wolno wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji za 7-dniowym uprzedzeniem. Narazi się na spór, gdy nie uzasadni tego złą sytuacją finansową firmy.

Z jakich ułatwień ustawy covidowej nadal mogą korzystać firmy?

8 marca 2020 roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwana specustawą covidową lub koronawirusową. Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana. Jakie rozwiązania przyjęte w tej ustawie nadal obowiązują? Jakie przepisy przedsiębiorcy muszą nadal stosować, a jakich już nie?

Koniec epidemii to kolejne wyzwania dla działów HR

Jeśli stan zagrożenia epidemicznego nie zostanie przedłużony po 30 września 2022 r., pracodawcy będą musieli wrócić do stosowania przedpandemicznych rozwiązań.

Nie każdy przychód w podstawie odszkodowania za zakaz konkurencji

W kwocie bazowej, od której zależy wysokość świadczenia należnego byłemu pracownikowi z tytułu umowy lojalnościowej, mieści się większość wypłacanych mu należności. Ale nie wszystkie.

Wolność pracy nabierze nowego znaczenia

Wprowadzenie zakazu podjęcia przez pracownika dodatkowej pracy z uwagi na słuszny interes pracodawcy da się obecnie obronić. To się jednak może zmienić w najbliższym czasie.

Kary umowne nie działają w trakcie zatrudnienia

Zapis o stosowaniu kary umownej do odpowiedzialności materialnej pracowników jest sprzeczny z przepisami prawa pracy i przez to nieważny. Wolno go jednak wprowadzić do umowy o zakazie konkurencji obowiązującego po rozwiązaniu umowy o pracę.

Umowy o zakazie konkurencji zyskają na wartości

Przed tym, jak wejdą przepisy zabraniające pracodawcom zakazywania pracownikom podejmowania dodatkowego zatrudnienia, warto rozważyć, z kim zawrzeć umowę lojalnościową.

(Nie)nowe zasady podejmowania przez pracowników dodatkowego zatrudnienia

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów przyjmuje się, że pracodawca nie może swobodnie wprowadzać zakazu podejmowania dodatkowej pracy. Niedługo ta kwestia ma zostać wyraźnie uregulowana.