Tag:

Zakaz Konkurencji i Tajemnica Przedsiębiorstwa

Powiązane

Kadry

Tajemnica przedsiębiorstwa i know-how – jak je chronić?

Skuteczna ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how, zastosowana obok ochrony własności przemysłowej, pozwala jeszcze lepiej zabezpieczyć inwestycje poczynione przez przedsiębiorcę w jego działalność gospodarczą, w tym nowe technologie.

Szpiegostwo gospodarcze. Jak się przed nim bronić?

Atak, którego celem jest pozyskanie tajemnic przedsiębiorstwa, może pochodzić z zewnątrz, często przy wykorzystaniu nowych technologii. Do szpiegostwa gospodarczego może dojść także wewnątrz firmy – nielojalni pracownicy mogą działać samodzielnie lub we współpracy z osobami spoza organizacji.

Teresa Siudem: Szpieg wykrada tajemnice firmy

Dzięki nowym technologiom szpiegostwo gospodarcze jest coraz łatwiejsze. Brak procedur zabezpieczających przed nim, może spowodować dla firmy niepowetowane straty.

Prokurator przygląda się spółce. Co z tajemnicą przedsiębiorstwa?

W obszarze zainteresowania organów ścigania spółka może znaleźć się ze względu na współpracę z nierzetelnym dostawcą lub nieuczciwe postępowanie jej pracownika albo menedżera. Zawiadomienie o możliwości popełnienia czynu zabronionego może zostać złożone także przez konkurencję.

Zakaz konkurencji – ochrona stron stosunku pracy czy pole do nadużyć

Pracodawca ma prawo do ochrony swoich interesów po ustaniu stosunku pracy pracownika przy zastosowaniu zakazu konkurencji. Regulacje w tym zakresie są jednak niewystarczające i często wykorzystywane niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Transfer z telewizji do telewizji: czy program może "iść" za prowadzącym

Emitowanie audycji bardzo podobnych do tych z innej stacji może naruszać dobre obyczaje i zasady uczciwej konkurencji.

Jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa?

W zasadzie każde zachowanie skutkujące naruszeniem interesu przedsiębiorcy w zakresie ochrony tajemnicy jego przedsiębiorstwa może być uznane za czyn niedozwolony. Poszkodowanemu z tego tytułu przysługują roszczenia.

Masz zakaz konkurencji - nie pomagaj bliskim

Jeśli obowiązuje nas zakaz działalności w konkretnej branży, nie możemy – nawet nieoficjalnie – pomagać w prowadzeniu firmy bliskiej nam osoby.

Powództwa przedstawicielskie – wyjawianie dowodów

Sąd będzie miał obowiązek pominięcia dowodu uzyskanego z tej procedury w sytuacji, gdy strona złożyła wniosek o wyjawienie dowodu w złej wierze.

Ograniczenia dodatkowego zatrudnienia. Czy można mieć pracownika na wyłączność?

Pracodawca nie może swobodnie wprowadzać zakazu podejmowania przez pracownika dodatkowej pracy. Taką możliwość daje tylko prawidłowo zastosowany zakaz konkurencji.