Karolina Stawicka

Koronawirus: pandemia rozbudziła roszczeniowość pracowników

Pracodawcy powinni przygotować się na roszczenia, z którymi mogą się spotkać ze strony zatrudnionych teraz lub po epidemii. Ich wachlarz może być szeroki nie tylko przy pracy zdalnej - piszą prawniczki z kancelarii Bird & Bird.

Zaległy urlop wypoczynkowy może się zacząć po 30 września

Obecnie pracodawców nie ogranicza kodeksowy termin udzielania urlopów z poprzednich lat. Mogą wysyłać zatrudnionych na zaległy wypoczynek przez cały okres trwania epidemii.

Pracownik działu rybnego może odmówić zabicia karpia

Nawet osoba, która została zatrudniona na dziale rybnym, może odmówić pracy przy sprzedaży żywych karpi. Nie wolno jej za to w żaden sposób ukarać.

Jaka jest rola komisji antymobbingowej

Rola ciała powołanego do zbadania, czy w zakładzie pracy doszło do mobbingu, kończy się na wyjaśnieniu sprawy. Reszta obowiązków spoczywa na pracodawcy.

Jak rozwiązać problem braków kadrowych

Powierzając prace dorywcze czy sezonowe, pracodawca może zawierać umowy terminowe bez ograniczeń. Do prac lekkich wolno mu przyjąć młodocianych. Warto też pomyśleć o umowach absolwenckich i praktykach.

Pensje nauczycieli niższe za czas strajku

Nauczyciele uczestniczący w proteście nie zachowują za te dni prawa do wynagrodzenia. Ponieważ dostają je „z góry" za dany miesiąc, szkoła odliczy nadpłatę z kolejnej wypłaty.

Tłusty czwartek i inne święta - jakie zachowania mogą być dyskryminacją pracowników

Na każdy zwyczaj w firmie należy patrzeć z perspektywy równego traktowania pracowników. Tradycyjny poczęstunek w tłusty czwartek może naruszać wymogi religii, przekonania czy światopogląd niektórych osób.

Love contract - umowa na miłość przy związku pracowników

„Love contract" stanowi dowód na to, że związek pracowników jest dobrowolny. Trudno wówczas o zarzut wobec pracodawcy, że nie przeciwdziałał molestowaniu w miejscu pracy.

Zimowe prace sezonowe zakazane osobom niepełnoletnim, szczególnie przed ukończeniem 16. roku życia

Wiele zimowych prac sezonowych jest zakazanych osobom niepełnoletnim, szczególnie przed ukończeniem 16. roku życia. Dotyczy to m.in. handlu na zewnątrz, gdy temperatura spadnie poniżej 14 st. C.

Umowa lojalnościowa zabezpieczy inwestycje w edukację pracownika

Pracodawca, który chce wspomóc finansowo uczącego się pracownika, może zobowiązać go, by ten przepracował w firmie do trzech lat po ukończeniu nauki. W razie zerwania umowy, podwładny zwróci część tych środków.