Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) docierają sygnały że dla wielu osób nie jest jasne, gdzie mogą znaleźć dane dotyczące inspektora ochrony danych (IOD). Tymczasem przepisy ustawy z  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (konkretnie art. 11) wprost zobowiązują podmiot, który wyznaczył IOD, by udostępnił jego dane na swojej stronie internetowej. Jeżeli nie prowadzi własnej strony, udostępnia informacje o IOD w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności.

Jak wskazuje UODO, administrator, który wyznaczył IOD, powinien opublikować jego imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. Jeśli administrator prowadzi własną stronę internetową, wskazane jest, by dane o wyznaczonym IOD znalazły się w ogólnie dostępnym miejscu strony np. w zakładce: „Kontakt", „Inspektor ochrony danych", „RODO" czy „Ochrona danych osobowych".

- Za niewłaściwie zatem uznać należy publikowanie tych danych w miejscach wymagających długiego przeszukiwania, takich jak „Aktualności" czy „Polityka prywatności" - wyjaśnia UODO.