[b]Czy po rejestracji wzoru użytkowego można wystąpić o patent na to samo rozwiązanie? [/b]

[b]Nie[/b]. Na udzielenie patentu można liczyć dopóty, dopóki objęty nim wynalazek nie zostanie ujawniony.

Tymczasem [b]rejestracja wzoru wiąże się właśnie z ujawnieniem rozwiązania [/b](więcej nawet, na ogół już poprzedzająca rejestrację publikacja zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego sprawia, że wzór staje się publicznie znany). Po rejestracji [b]każdy może zapoznać się z opisem wzoru w bibliotece Urzędu Patentowego[/b] lub w Internecie.

Od reguły tej nie ma wyjątków, do pomyślenia jest co najwyżej zgłoszenie wzoru, a niedługo potem (jeszcze przed publikacją w Biuletynie Urzędu Patentowego informacji o zgłoszeniu) złożenie kolejnego wniosku, tym razem o przyznanie patentu na to samo rozwiązanie.

Żaden przepis nie zabrania takiego postępowania. Nie spotkałem się jednak z podobną praktyką, dlatego nie gwarantuję powodzenia, choć wydaje mi się, że jest to do wywalczenia.

[b]Po zarejestrowaniu wzoru[/b] – zakładając, że uda się to w czasie krótszym niż 12 miesięcy – [b]można też niekiedy próbować skorzystać z tzw. pierwszeństwa.[/b]

Pozwala ono zgłosić rozwiązanie do rejestracji za granicą w ciągu 12 miesięcy od pierwotnego zgłoszenia (nie jest natomiast dopuszczalne powołanie się na pierwszeństwo wynikające ze zgłoszenia wzoru w polskim Urzędzie Patentowym w postępowaniu o udzielenie na to samo rozwiązanie patentu przez ten Urząd Patentowy).

[i]Autor jest rzecznikiem patentowym[/i]

[b]Czytaj też artykuł [link=http://www.rp.pl/artykul/56477,591824-Wzor-uzytkowy-po-kilkunastu-miesiacach.html]"Wzór po kilkunastu miesiącach"[/link][/b]

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ