Ustawa nowelizująca ustawę - Prawo lotnicze nałożyła obowiązek wydania - w terminie 18 miesięcy - nowych aktów wykonawczych realizujących delegacje ustawowe wynikające z przepisów wskazanych w ustawie zmieniającej.

Rzecznik kolejny raz zasygnalizował w swoim wystąpieniu niewykonanie upoważnień zawartych w ustawie z 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r., poz. 933 z późn. zm.). W powyższej kwestii interweniował także 8 października 2012 r. u Prezesa Rady Ministrów.

Jak podkreślił, wyznaczony termin realizacji tego obowiązku upłynął z dniem 18 marca 2013 r., co spowodowało utratę mocy przez dotychczas obowiązujące rozporządzenia, w tym np.:

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie czasu pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego,

- rozporządzenie Ministrów Infrastruktury, Środowiska, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa,

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

- Oznacza to, że od dnia 19 marca 2013 r. w polskim systemie prawa lotniczego zabrakło podustawowych regulacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania rynku lotniczego - zauważył rzecznik.

W jego ocenie, ze względu na opóźnienia w realizowaniu obligatoryjnych delegacji ustawowych, znowelizowana ustawa - Prawo lotnicze nie może być prawidłowo stosowana w pełnym zakresie.

W związku z powyższym rzecznik zwrócił się do resortu transportu, budownictwa i gospodarki morskiej o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do usunięcia zasygnalizowanych nieprawidłowości.

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj