Tag: Rozporządzenia

Powiązane

Akty Prawne

Uchwała gminy powinna uwzględniać rozporządzenie

Gospodarka wodna i związana z tym ochrona wód, w tym ujęć wodnych, jest jednym z elementów, które muszą znaleźć obligatoryjne odzwierciedlenie w treści aktu planistycznego.

Szkoły przy granicy z Ukrainą mogą zawiesić zajęcia

Szkoły i placówki oświatowe na terenie ośmiu powiatów przygranicznych z Ukrainą mogą zawiesić zajęcia w związku ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego – wynika z dwóch rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki.

Niebo zamknięte dla rosyjskich samolotów. Z jednym wyjątkiem

W sobotę weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, które dotyczy wyłącznie samolotów używanych przez przewoźników lotniczych z Federacji Rosyjskiej.

Dom dla matki to nie tylko schronienie

W domu dla samotnych matek nie będzie limitu mieszkańców.

Prezes NIK chce uchylenia rozporządzenia o Funduszu Sprawiedliwości

Marian Banaś złożył dziś wniosek o uchylenie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Zbigniewa Ziobry dotyczącego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.