Czy przepisy, które miały posłużyć szybszej budowie bloków, można zastosować do budowy szpitala? Z tym pytaniem zmierzy się Warszawa. Do Rady Miasta wpłynął kolejny wniosek w trybie specustawy mieszkaniowej. Na jej podstawie można prowadzić inwestycje mieszkaniowe oraz inwestycje towarzyszące – wbrew zapisom planów miejscowych.

Zaskakujący wniosek

– Wniosek złożony w trybie Lex Developer dotyczy tylko inwestycji towarzyszącej – placówki opieki zdrowotnej- Szpitala Onkologicznego przy ul. Ficowskiego, bez inwestycji mieszkaniowej – informuje Marlena Happach, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

Czytaj także: Specustawa mieszkaniowa nie działa

– Wnioskowana zabudowa pokrywa właściwie całą działkę, jej wysokość to 20 m, powierzchnia biologicznie czynna wynosi 10 proc. – wylicza architekt stolicy.

To pierwszy wniosek, który dotyczy wyłącznie inwestycji towarzyszącej (za taką można uznać np. przedszkole czy zakład opieki zdrowotnej).

Specprocedurę zainicjowała firma Greenfields, która występowała już o inne uchwały lokalizacyjne na podstawie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (na warszawskim Żoliborzu oraz Dolnym Mokotowie) – wnioski nie zostały jeszcze rozpoznane.

– Złożone wnioski to szansa dla obszarów zaniedbanych planistycznie, których właściciele, zwykle osoby fizyczne, zostali rażąco pokrzywdzeni przez uchwalone plany miejscowe, lub dla których, w związku z upływem czasu, zapisy planu straciły aktualność – przekonuje Justyna Cymerman, dyrektor działu urbanistyki w Greenfields. Przypomina, że w Polsce bardzo rzadko dochodzi do punktowych zmian planów, a wniosek dotyczący szpitala onkologicznego daje szansę na potrzebną społecznie inwestycję.

Niejasne przepisy

Eksperci pytani, czy można prowadzić inwestycję towarzyszącą bez zabudowy mieszkaniowej, są podzieleni.

– Zgodnie z treścią art. 2 pkt 3 ustawy inwestycja towarzysząca musi być powiązana z mieszkaniową w ten sposób, że ma służyć obsłudze mieszkańców budynków będących przedmiotem inwestycji mieszkaniowej. Ustawa nie uzależnia jednak możliwości uzyskania decyzji lokalizacyjnej na inwestycję towarzyszącą od tego, czy inwestycja mieszkaniowa będzie dopiero realizowana czy już została ukończona. Nie ma zatem przeszkód, aby uznać, że inwestycja towarzysząca może służyć obsłudze mieszkańców budynków inwestycji już ukończonej – uważa adwokat Maciej Górski specjalizujący się w prawie nieruchomości.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Innego zdania jest natomiast Konrad Młynkiewicz z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

– Realizując inwestycję mieszkaniową polegającą na wznoszeniu budynków wielorodzinnych, inwestor może w inwestycji towarzyszącej zbudować dodatkowo szkołę, park, czy też lokale handlowe lub usługowe, ale zawsze mające charakter służebny wobec inwestycji mieszkaniowej – uważa. BdTXT - W - 8.15 J: Prawnik zwraca też uwagę na przepis mówiący, że powierzchnia użytkowa przeznaczona na działalność usługową w inwestycji towarzyszącej nie może przekraczać 20 proc. powierzchni użytkowej mieszkań wybudowanych w trybie specustawy.

– Gdybyśmy więc nawet przyjęli, że możliwa jest realizacja wyłącznie inwestycji towarzyszącej, to nie byłoby możliwe m.in. zweryfikowanie, czy spełnia wskazany wymóg maksymalnego udziału powierzchni usługowej – zaznacza Młynkiewicz.

Pierwsze kroki poczynione w sprawie budowy szpitala przez stołeczne biuro architektury świadczą o tym, że bliżej mu do poglądów ostatniego z komentatorów.

– Do wnioskodawcy zostało wysłane wezwanie do uzupełnienia braków, z których podstawową kwestią jest niespełnienie warunku wnioskowania o realizację lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, ale wnioskowanie jedynie o inwestycję towarzyszącą. Inwestycja towarzysząca musi służyć obsłudze mieszkańców budynków będących przedmiotem inwestycji mieszkaniowej – uważa Marlena Happach.

45 uchwał w trybie specustawy mieszkaniowej wydano przez rok jej obowiązywania

3 554 mieszkania mają szanse powstać w trybie specustawy mieszkaniowej