Choć w aptece pracowało trzech techników farmacji, pracę straciła tylko niezaszczepiona pracownica. Pozwała byłego pracodawcę. Jako przyczynę zwolnienia wskazał on względy ekonomiczne i konieczność zminimalizowania kosztów funkcjonowania apteki, a więc przyczynę niezawinioną przez pracownika. Nie uzasadnił, dlaczego wybrał akurat powódkę.

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy przyznał rację pracownicy. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy zawartej na czas nieokreślony z powodu likwidacji jednego z analogicznych stanowisk pracy powinna być wskazana przyczyna wyboru pracownika do zwolnienia z pracy (kryteria doboru), chyba że jest ona oczywista lub znana pracownikowi.

Czytaj więcej

Za bezprawne zwolnienie odszkodowanie do trzech pensji, ale tylko raz

Pracodawca tłumaczył w sądzie, że kobieta ma trudny charakter i jest chorowita. Często chodziła na zwolnienia lekarskie, więc współpraca z nią była nieprzewidywalna. Okoliczności podane na uzasadnienie decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy, a następnie ujawnione w postępowaniu sądowym, muszą być jednak takie same. Pracodawca jest pozbawiony możliwości powoływania się przed organem rozstrzygającym spór na inne przyczyny mogące przemawiać za słusznością wypowiedzenia umowy.

Sygnatura akt: VII P 87/22