Tag:

rozwiązanie umowy o pracę

Powiązane

Kadry

Gdzie są granice ochrony przedemerytalnej? Odpowie Sąd Najwyższy

SN rozstrzygnie, czy zakaz wypowiedzenia umowy z seniorem dotyczy także zatrudnienia, które kończy się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Utrata zaufania to nie jest uniwersalny sposób na pozbycie się pracownika

Podanie utraty zaufania jako przyczyny rozwiązania umowy o pracę jest wystarczające do zachowania wymogów formalnych. Nie oznacza to jednak automatycznie, że ta przyczyna jest prawdziwa i rzeczywista.

Spóźniona dyscyplinarka może się obronić

Zwolnienie natychmiastowe będzie zgodne z prawem, mimo że pracodawca przekroczy termin na doręczenie pracownikowi oświadczenia w tej sprawie, jeśli przekroczenie to będzie nieznaczne, a pracodawca mu nie zawinił.

Oferta rozstania może się zdezaktualizować

Jeśli wniosek pracownika o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie określa terminu na odpowiedź, zwłoka w jego akceptacji i poinformowaniu drugiej strony może spowodować, że do zawarcia porozumienia nie dojdzie.

Zwolnienie za mniejszą dyspozycyjność – czy szef dopuszcza się dyskryminacji?

Wytypowanie do zwolnienia pracownika, przebywającego na długotrwałym urlopie bezpłatnym i korzystającego w tym czasie z innego źródła utrzymania, stanowi obiektywne i racjonalne kryterium doboru do wypowiedzenia umowy o pracę, co nie świadczy o charakterze dyskryminacyjnym zwolnienia.

Nowa umowa nie resetuje powodów do wręczenia dyscyplinarki

To, że pracodawca dowiedział się, że pracownik dopuszczał się naruszeń uzasadniających jego natychmiastowe zwolnienie dopiero podczas kolejnego stosunku pracy, nie blokuje decyzji o zwolnieniu w tym trybie.

Czy samowolna „majówka” może skończyć się dyscyplinarką?

Pracownik musi uzyskać zgodę pracodawcy na urlop wypoczynkowy także wtedy, gdy chce skorzystać z urlopu zaległego bądź urlopu na żądanie.

Konsultacje związkowe czasem trzeba powtórzyć

Pracodawca musi ponowić indywidualne konsultacje ze związkami zawodowymi, jeżeli pracownik uzyskał ochronę stosunku pracy, zanim otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę.

Ze zwolnieniem radnego lepiej poczekać na zgodę rady

Rada gminy nie może podważać stanowiska pracodawcy, że powód zwolnienia radnego nie jest związany z jego mandatem i na to zwolnienie musi wyrazić zgodę. Warto jednak zaczekać na nią przed wręczeniem wypowiedzenia.

Karaś-Gasparska: Niełatwo rozstać się z radnym

Pracodawca, którego pracownik został wybrany na radnego w wyborach samorządowych, musi pamiętać, że będzie to teraz osoba pozostająca pod szczególną ochroną.