Tag: rozwiązanie umowy o pracę

Powiązane

Kadry

Wojciech Tumidalski: Z matysiakiem przez kryzys, czyli komu grozi zwolnienie

Walka z inflacją może się skończyć falą bezrobocia. Przedsiębiorcy powinni przemyśleć, z kim przebyć ten wzburzony akwen. Zwolnienia nie muszą być najlepszym z pomysłów.

Hamowanie inflacji oznacza zwolnienia pracowników. Kto pierwszy dostaje wypowiedzenie?

Na pierwszy ogień zawsze idą najmłodsi i najstarsi. I zatrudnieni na kontraktach.

Odprawa za wypowiedzenie zmieniające tylko wyjątkowo

Jeżeli w wypowiedzeniu zmieniającym pracodawca zaproponuje pracownikowi warunki pracy obiektywnie do przyjęcia (stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom i adekwatne dla tego stanowiska wynagrodzenie), to odmowa przyjęcia takich warunków może być potraktowana jako współprzyczyna rozwiązania stosunku pracy. To powoduje, że odprawa pieniężna tej osobie nie będzie przysługiwać.

Jak zaksięgować odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy

Pracownikom z tytułu zwolnień grupowych i indywidualnych przysługuje prawo do odprawy, której wypłatę należy odpowiednio zapisać w księgach rachunkowych.

Nowe zasady wypłaty zasiłków to mniej kłopotów dla pracodawców

Zmiana przepisów wyeliminowała możliwość nadużywania zwolnień lekarskich. Pracownicy nie mają już także narzędzia do ucieczki przed rozwiązaniem stosunku pracy.

Z zawartej umowy o pracę nie można się po prostu wycofać

Strony mogą ustalić późniejszą datę rozpoczęcia pracy niż dzień podpisania umowy. Jeżeli do tego czasu któraś z nich się rozmyśli, nie można uznać umowy za niebyłą. Trzeba ją rozwiązać.

Świadczenia dla pracownika są uzasadnione

Spółka rozliczy w kosztach CIT odszkodowanie i ekwiwalent wypłacone zatrudnionemu, z którym musiała się rozstać.

TSUE: Niepełnosprawny straci etat, gdy brakuje dla niego pracy

Pracodawca powinien przenieść pracownika, który uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności, na inne stanowisko tylko wtedy, gdy nie stanowi to nieproporcjonalnie dużego kosztu dla firmy.

Nawet próba kradzieży uzasadnia dyscyplinarkę

Kradzież mienia pracodawcy czy jej usiłowanie jest zawsze ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, niezależnie od tego, czy ze względu na jego wartość stanowi przestępstwo, czy wykroczenie. Pogląd ten należy uznać za aktualny w odniesieniu do innych niż przywłaszczenie. Co więcej – uzasadnioną przyczyną rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy może być także zawinione działanie pracownika powodujące samo zagrożenie interesów pracodawcy. Interesu pracodawcy nie można bowiem sprowadzać do szkód majątkowych oraz interesu materialnego. Pojęcie to obejmuje także elementy niematerialne, jak np. dyscyplina pracy czy poszanowanie przez pracowników majątku pracodawcy.

SN: pracodawca musi mieć czyste sumienie, by żądać pieniędzy za szkodę

Menedżer do spraw operacyjnych obciążony kosztem przestoju kontenerów w porcie może uniknąć odpowiedzialności, gdy się okaże, że firma nie wdrożyła zalecanego audytem nadzoru.