Pracujący emeryci też mogą oszczędzać w PPK

Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę nie mają wpływu na limit zarobków dotyczący osób pobierających wcześniejszą emeryturę. Wpłaty te nie powodują ani zawieszenia, ani zmniejszenia pobieranego przez nie świadczenia.

Publikacja: 27.10.2023 16:47

Pracujący emeryci też mogą oszczędzać w PPK

Foto: Adobe Stock

Osoby dorabiające do emerytury lub renty wiedzą, że ich dodatkowe zarobki mogą spowodować, że ZUS zawiesi albo zmniejszymy ich świadczenie. To, kiedy prawo do emerytury (bądź renty z tytułu niezdolności do pracy) ulega zawieszeniu lub kiedy świadczenia te ulegają zmniejszeniu wynika z art. 104 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1251). W uproszczeniu, zależy to od wysokości osiąganego przez emeryta lub rencistę przychodu z tytułu działalności wskazanej w przytaczanym przepisie, podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. Przy ustalaniu przychodu z tej działalności, mogącego mieć wpływ na prawo do emerytury lub renty, uwzględnia się przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także wskazane przez ustawodawcę kwoty, od których nie jest opłacana składka na te ubezpieczenia (np. zasiłki chorobowe, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy). Powstaje pytanie, czy do tego przychodu należy wliczać także przychód z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający. Odpowiedź na to pytanie jest negatywna.

Ważne: Limity zarobkowe dotyczą emerytów, którzy nie osiągnęli jeszcze tzw. powszechnego wieku emerytalnego (wiek ten dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65), a zatem osób pobierających wcześniejszą emeryturę. Emeryt, który osiągnął tzw. powszechny wiek emerytalny, może zarabiać bez żadnych ograniczeń. 

Wyłączenie w ustawie o PPK

Ustawa o PPK zawiera regulację wykluczającą wliczanie wpłat dokonywanych do pracowniczych planów kapitałowych, finansowanych przez podmiot zatrudniający, do wynagrodzenia stanowiącego podstawę do ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (art. 25 ust. 5 ustawy o PPK). Oznacza to, że wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie są uwzględniane przy ustalaniu przychodu wpływającego na zawieszenie lub zmniejszenie emerytur i rent przysługujących na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Dotyczy to także świadczeń z ustaw bezpośrednio odwołujących się w tym zakresie do art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, czyli np. zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, emerytur pomostowych czy rent socjalnych.

Ważne: Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie stanowią przychodu, o którym mowa w art. 104 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 

W PPK warto oszczędzać w każdym wieku

Oznacza to, że osoby dorabiające do wcześniejszych emerytur lub rent z tytułu niezdolności do pracy mogą oszczędzać w PPK bez obawy, że wpłynie to na otrzymywane przez nich świadczenie. To kolejny argument za tym, aby osoby 55+, które przystępują do PPK wyłącznie na swój wniosek, nie rezygnowały pochopnie z uczestnictwa w tym programie. Jeśli nawet - z uwagi na swój wiek - będą oszczędzać w PPK tylko przez kilka lat lub krócej, co oznacza, że mogą nie uzbierać na rachunku PPK wystarczająco dużo, aby środki te były znaczącym uzupełnieniem ich emerytury, oszczędności te wykorzystać mogą na inny - ważny dla siebie - cel.

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.htm.

Podstawa prawna:

ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.)

Małgorzata Jankowska, ekspert PFR Portal PPK

Osoby dorabiające do emerytury lub renty wiedzą, że ich dodatkowe zarobki mogą spowodować, że ZUS zawiesi albo zmniejszymy ich świadczenie. To, kiedy prawo do emerytury (bądź renty z tytułu niezdolności do pracy) ulega zawieszeniu lub kiedy świadczenia te ulegają zmniejszeniu wynika z art. 104 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1251). W uproszczeniu, zależy to od wysokości osiąganego przez emeryta lub rencistę przychodu z tytułu działalności wskazanej w przytaczanym przepisie, podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. Przy ustalaniu przychodu z tej działalności, mogącego mieć wpływ na prawo do emerytury lub renty, uwzględnia się przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także wskazane przez ustawodawcę kwoty, od których nie jest opłacana składka na te ubezpieczenia (np. zasiłki chorobowe, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy). Powstaje pytanie, czy do tego przychodu należy wliczać także przychód z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający. Odpowiedź na to pytanie jest negatywna.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?