Tag: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Powiązane

Rynki

Więcej osób może otrzymać dopłatę roczną od państwa

Dzięki ostatnim zmianom w ustawie o PPK, osoby oszczędzające jednocześnie w PPK i PPE, jeśli spełnią warunki określone w ustawie o PPK, dostaną dopłatę roczną od państwa. Nawet w sytuacji, gdy ich pracodawca zwolni się z finasowania ich wpłat do tego programu.

Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy

Centralna Informacja Emerytalna (CIE), będzie rejestrem wszystkich produktów emerytalnych dostępnych w Polsce, zaczynając od zapisów na kontach w ZUS i KRUS, poprzez produkty drugiego filaru emerytalnego, czyli PPK, PPE oraz OFE, a kończąc na IKE oraz IKZE.

Pracownicze plany kapitałowe na gorszych zasadach

Część zmian dotyczących PPK, które obowiązują od 4 czerwca 2022 r., nie tylko nakłada nowe obowiązki na podmioty zatrudniające, ale też pogarsza sytuację prawną uczestników programu.

W życie weszła nowelizacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Zmiany polegają m.in. na skróceniu minimalnego okresu zatrudnienia potrzebnego do „zapisania” pracownika do PPK. Możliwy będzie także szybszy transfer środków pracownika na nowy rachunek PPK, za pośrednictwem nowego pracodawcy.

PPK dopalone płacą minimalną. Pracownik da 20 zł, a pracodawca dołoży 60 zł

Szybki wzrost płacy minimalnej może zachęcić do udziału w PPK pracowników z niskimi dochodami. Dla nich ten program staje się szczególnie atrakcyjny.

Pracownicze Programy Emerytalne pod lupą

Firmy, które utworzyły u siebie PPE, muszą sprawdzić, czy należy do nich co najmniej 25 proc. ich pracowników. Jeśli nie, mają obowiązek uruchomienia PPK.

PPK w 2022 r. przynoszą straty. Młodsi uczestnicy programu tracą więcej

Na rachunkach uczestników PPK pojawiły się spadki. – To efekt dekoniunktury na rynkach finansowych. I nic nadzwyczajnego w programach długoletnich – uspokajają eksperci.

Anita Błaszczak: Jak oduczyć Polaków oszczędzania

Podobnie jak kiedyś OFE, tak teraz PPK miały nauczyć Polaków odkładać na emeryturę. Jednak wiele osób może z tych programów wyciągnąć przeciwną naukę: oszczędzać wcale się nie opłaca.

Nowe uprawnienia do kontroli PPK

Państwowa Inspekcja Pracy sprawdzi, czy pracodawcy nie zniechęcają pracowników do udziału w PPK. Ma to pomóc zwiększyć ich liczbę w programie.

Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają

Już ponad 50 tysięcy osób sprawdziło wysokość swoich oszczędności w Pracowniczych Planach Kapitałowych w serwisie MojePPK.