Tag:

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Powiązane

Rynki

5 lat z PPK. Kto nie przystępuje, robi sobie krzywdę?

W pracowniczych planach kapitałowych oszczędza dziś ponad 3,4 mln osób. Wartość zgromadzonych w nich aktywów to 25 mld zł. Eksperci prognozują dalsze wzrosty. – Kto nie przystępuje do PPK, robi sobie krzywdę finansową – mówią.

PPK: upadłość pracodawcy nie przekreśla możliwości dalszego oszczędzania

W razie ogłoszenia upadłości firmy zaprzestaje ona finansowania wpłat do PPK. Jednak uczestnik PPK może zadeklarować dalsze finansowanie swoich wpłat. Ma też prawo później zmienić zdanie.

Wiedza finansowa Polaków na tróję z minusem. Jedna dziedzina wypada dramatycznie

Średnio na 2,85 (w skali 1-5) ocenili swoją wiedzę finansową badani na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości i Fundacji GPW. Największe braki odczuwamy w zakresie cyberbezpieczeństwa, inwestowania i systemu podatkowego.

Oszczędzasz w PPK? Do 15 kwietnia możliwa dopłata od państwa

Uczestnik PPK, który - pomimo spełnienia warunków do otrzymania dopłaty rocznej - jej nie otrzymał, może złożyć wniosek reklamacyjny. W takim przypadku dopłata roczna zostanie zaewidencjonowana na jego rachunku PPK w roku następnym albo w kolejnych latach.

Uczestnik PPK dowie się, co działo się na jego rachunku w ubiegłym roku

Każdy uczestnik PPK powinien do końca lutego otrzymać z IF informację o wysokości środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, wpłatach na ten rachunek oraz innych transakcjach zrealizowanych na tym rachunku w poprzednim roku. Takie informacje i to na bieżąco dostępne są też - po zalogowaniu - w serwisie mojeppk.

Rząd planuje majstrować przy PPK? Minister finansów odpowiada TFI

Nie są planowane żadne zmiany legislacyjne w zakresie pracowniczych planów kapitałowych - zapewnił minister finansów Andrzej Domański podczas spotkania z przedstawicielami środowiska funduszy inwestycyjnych.

Uczestnik PPK sam rozstrzyga, kto otrzyma środki po jego śmierci

Jeżeli uczestnik PPK wskazał instytucji finansowej osobę lub osoby, które - po jego śmierci - mają otrzymać środki z rachunku PPK, środki te nie wchodzą do spadku. Aby je otrzymać, wystarczy przedstawić odpis aktu zgonu uczestnika.

PPK: wpłaty należne także po śmierci uczestnika

Gdy uczestnik pracowniczego planu kapitałowego umrze po wypłacie wynagrodzenia, od którego zostały obliczone i pobrane wpłaty do PPK, należy przekazać te wpłaty do instytucji finansowej.

Prowadzenie PPK nie wyklucza uruchomienia PPE

Pracodawcy, którzy już po wdrożeniu programu PPK chcą uruchomić u siebie drugi program długoterminowego oszczędzania, czyli pracowniczy program emerytalny, mogą to zrobić. W tej sytuacji ustawa o PPK przewiduje dla nich pewne ułatwienia. Nie wszyscy pracodawcy są jednak w stanie z nich skorzystać.

Ważny wyrok dla opuszczających PPK

Przy obliczaniu dochodu do opodatkowania przy zwrocie środków z PPK przed 60 urodzinami uczestnika, kosztem jest wartość wszystkich wpłat dokonanych na rachunek, w tym także od pracodawcy i z Funduszu Pracy.