Tag:

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Powiązane

Rynki

Uczestnik PPK może podlegać ubezpieczeniom dobrowolnie

Zmiana tytułu do ubezpieczeń uczestnika PPK albo charakteru ubezpieczeń z obowiązkowego na dobrowolne nie stanowi podstawy do zaprzestania naliczania za niego wpłat do pracowniczego plany kapitałowego.

Mazowsze z rekordem w PPK. Duże różnice między regionami

Najwięcej uczestników PPK mają bogate województwa, których stolice są siedzibami największych firm.

PPK: wysokość wpłaty dodatkowej swobodnie zmieni tylko pracownik

Modyfikacja stawki procentowej wpłaty dodatkowej finansowanej przez pracodawcę wymaga zmiany umowy o zarządzanie PPK. Swoją pracownik może zmienić lub odwołać w każdym czasie.

Zwrot wpłaty nienależnej do PPK to dodatkowe obowiązki

Gdy instytucja finansowa odda wpłatę nienależną do pracowniczego planu kapitałowego, pracodawca musi skorygować wykazane wcześniej koszty uzyskania przychodów, a czasem też zapłacić podatek dochodowy.

Oszczędzający w PPK wkrótce dostaną dopłatę roczną od państwa

Najpóźniej do 15 kwietnia uczestnicy PPK powinni otrzymać tzw. dopłatę roczną od państwa za 2022 rok. Warunkiem jej otrzymania jest zgromadzenie na rachunku lub rachunkach PPK - w 2022 roku - wpłat w wysokości co najmniej 632,10 zł. A w przypadku osób korzystających z obniżenia wpłaty podstawowej - co najmniej 158,03 zł.

Osoba zatrudniona w wieku 55+ zostaje zapisana do PPK na swój wniosek

Pracownik, który osiągnął 55. rok życia i ma mniej niż 70 lat, jeśli chce zacząć oszczędzać w PPK, musi złożyć pracodawcy wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Po „zapisaniu” do PPK może oszczędzać w tym programie, jak długo chce i ma wpływ na to, jak lokowane są jego środki.

Dopłata roczna do PPK w sobotę na koncie. Jest jeden warunek

Do 15 kwietnia powinna trafić na konto osób oszczędzających w Pracowniczych Planach Kapitałowych tzw. dopłata roczna w wysokości 240 zł. Na wpłatę mogą liczyć tylko osoby, które spełniły określony w ustawie warunek.

Upadłość pracodawcy zwalnia go z wpłat na PPK

Pracodawca nie może obniżyć swojej wpłaty podstawowej za uczestnika pracowniczego planu kapitałowego. W przepisach wymieniono jednak sytuacje, gdy w ogóle jej nie finansuje.

Rezygnujesz z PPK? Dziś ostatni dzień na informację dla pracodawcy

Piątek 31 marca to ostatni dzień, w którym należy złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z wnoszenia od kwietnia opłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Do programu są automatycznie co 4 lata zapisywani wszyscy pracownicy między 18 a 55. rokiem życia, także ci, którzy już wcześniej z PPK zrezygnowali.

Wpadka wiceministra finansów. „Nie zapisał się do PPK” i nie zna zasad programu

Wiceminister finansów Artur Soboń strzelił gafę podczas rozmowy o PPK w PolsatNews. Stwierdził, że nie zapisał się do flagowego programu PiS, do którego rząd gorliwie zachęca pracowników, i wykazał się niewiedzą o funkcjonowaniu programu.