Wdraża ona do polskiego prawa dwie dyrektywy: w sprawie przejrzystych warunków pracy oraz godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych.

W myśl nowych przepisów, wydłużony zostanie urlop rodzicielski. Ten dodatkowy wymiar w praktyce będzie dedykowany jednak ojcom i ma zachęcić mężczyzn do wybierania opieki nad dzieckiem. Dodatkowy urlop będzie płatny, ale nie w pełnej wysokości. Rodzic dostanie w tym czasie zasiłek w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru.

Nowelizacja wprowadza też 5-dniowy urlop opiekuńczy. Będzie on udzielany w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia członkowi rodziny albo osobie, która mieszka z pracownikiem.

Będzie też można skorzystać ze zwolnienia z pracy (w wymiarze dwóch dni) z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika.

Opiekunowie małych dzieci zyskają też nowe uprawnienia. Przykładowo pracownika, wychowującego dziecko do ósmego roku życia, nie będzie można bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych czy w porze nocnej. Przepisy w obecnym brzmieniu mówią o opiece nad dziećmi do lat czterech.

Ustawa trafi teraz do Senatu.

Czytaj więcej

Zmiany w prawie pracy: biznes chce więcej czasu, a rządowi się spieszy