W poniedziałkowym komunikacie podkreślono, że po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości został zakończony proces legislacyjny związany z realizacją podwyżek, które wynikają z przyjęcia w ustawie budżetowej średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. „W ten sposób zostały zmienione kwoty bazowe dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń” - wyjaśniono. 

Rozporządzenia zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw łącznie, najpóźniej 30 kwietnia 2024 r. Jak zaznaczono, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Zarząd Główny Służby Więziennej starają się, by uposażenie majowe z uwzględnieniem podwyżki zostało wypłacone najpóźniej 2 maja, natomiast wyrównanie za okres od początku roku – najpóźniej 8 maja.

Ile wyniosą podwyżki w Służbie Więziennej

Porozumienie w sprawie sposobu realizacji podwyżki uposażeń w Służbie Więziennej w 2024 roku podpisali, 29 lutego przedstawiciele NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ „Solidarnosć” oraz dyrektor generalny Służby Więziennej. Uzgodniono, że nastąpić ma „20 proc. waloryzacja uposażenia zasadniczego” (w każdej grupie zaszeregowania uposażenie zasadnicze wzrosnąć ma o 20 proc.). Dodatkowo – jak czytamy – wzrost uposażenia zasadniczego ma nastąpić w równej kwocie (nie mniejszej niż 200 zł) w grupach zaszeregowania od 2 do 41, oraz o min. 100 zł w 1 grupie zaszeregowania. Mundurowi z SW mogą liczyć też na obligatoryjne podniesienie dodatku za wysługę lat (w związku ze wzrostem uposażenia zasadniczego) oraz na podwyższenie dodatku za stopień służbowy (w równej dla wszystkich wysokości 200 zł).

Jak podaje portal-mundurowy.pl, przed podwyżką początkujący funkcjonariusz Służby Więziennej zarabia ok. 4 312 zł netto dla osób poniżej 26. roku życia i 4 073 zł netto dla osób powyżej 26. roku życia. Po 2 latach służby przechodząc do służby stałej funkcjonariusz zyskuje prawo do uzyskania: zasiłku na zagospodarowanie w wysokości ok. 4 570 zł netto; pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego tj. w 2023 roku ok. 62 500 zł netto; comiesięcznego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w wys. ok. 310 zł netto.

Czytaj więcej

Zmiany w dyrekcji Służby Więziennej. Adam Bodnar powołał nowego zastępcę