Pracodawca będzie musiał zadbać o płodność podwładnej

Pracodawca będzie musiał zapewnić zatrudnionym ochronę przed działaniem czynników reprotoksycznych, czyli takich, które mogą mieć negatywny wpływ m.in. na kwestie płodności.

Aktualizacja: 16.04.2024 17:11 Publikacja: 16.04.2024 16:00

Pracodawca będzie musiał zadbać o płodność podwładnej

Foto: edi15

Tak wynika z projektu nowelizacji kodeksu pracy, który przyjął rząd. Wdraża on do polskiego prawa unijną dyrektywę 2022/431 zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.

Rozszerza ona ochronę pracowników przed zagrożeniem związanym z działaniem substancji reprotoksycznych podczas pracy, a nie tylko rakotwórczych lub mutagenów.

Taka szersza ochrona znajdzie się też w naszym krajowym kodeksie.

Jest to szczególnie istotne, bowiem substancje reprotoksyczne mogą wywierać niekorzystny wpływ na funkcje seksualne i płodność u dorosłych mężczyzn i kobiet, a także na rozwój potomstwa.

W polskich przedsiębiorstwach występują m.in: toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego oraz metale – ołów, kadm, rtęć i ich związki. Pracownicy pracujący w kontakcie z substancjami reprotoksycznymi są zatrudnieni w zasadzie we wszystkich dziedzinach krajowej gospodarki, a przede wszystkim przy produkcji i stosowaniu pestycydów, produkcji i przetwórstwie tworzyw sztucznych, w przemyśle gumowym, farmaceutycznym, metalurgicznym, kosmetycznym, budownictwie, a także w placówkach ochrony zdrowia, w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych i warsztatach samochodowych.

Zmiany będą dotyczyć art. 222 k.p., który obecnie dotyczy ochrony pracowników przed działaniem substancji rakotwórczych lub mutagennych. Nakłada on na pracodawców obowiązek zastępowania tych substancji odpowiednikami mniej szkodliwymi dla zdrowia lub zastosowania innych dostępnych środków ograniczających stopień ryzyka. Zobowiązuje jednocześnie pracodawców do rejestrowania wszystkich rodzajów prac, podczas których zatrudniony ma kontakt z tymi substancjami (ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi), a także do prowadzenia rejestru pracowników przy nich zatrudnionych.

Etap legislacyjny: przyjęty przez rząd 

Czytaj więcej

Kiedy ciąża nie zapewni ochrony przed zwolnieniem z pracy

Tak wynika z projektu nowelizacji kodeksu pracy, który przyjął rząd. Wdraża on do polskiego prawa unijną dyrektywę 2022/431 zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.

Rozszerza ona ochronę pracowników przed zagrożeniem związanym z działaniem substancji reprotoksycznych podczas pracy, a nie tylko rakotwórczych lub mutagenów.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy