Tag:

Kodeks pracy

Okres próbny tylko jeden raz na to samo stanowisko

Umiejętności do wykonywania jednego rodzaju pracy pracodawca może sprawdzić tylko raz. A wskazany w umowie próbnej zamiar dalszego zatrudnienia nie jest dla pracodawcy wiążący.

Nie każdy rodzic odmówi pracy po godzinach

Pracownik wychowujący dziecko do lat 8 nie może zablokować wykonywania pracy ponadwymiarowej, jeśli jest zatrudniony na część etatu.

Dodatkowy zarobek po godzinach to nie sprawa pracodawcy

Nowe przepisy w kodeksie pracy wskazują wprost, że bez wyraźnej podstawy prawnej lub bez zawarcia umowy o zakazie konkurencji nie można zakazać pracownikowi pracy w innej firmie.

Zmiany w prawie pracy: Stare umowy obejmą nowe zasady

Od 26 kwietnia 2023 r. oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zawartej na czas określony musi zawierać przyczynę uzasadniającą tę decyzję. Zmiany nie dotyczą wypowiedzeń dokonanych przed tą datą.

Do wiedzy pracownika także przerwy, odpoczynki i szkolenia

Od 26 kwietnia trzeba przekazywać zatrudnionym znacznie rozbudowaną informację o warunkach zatrudnienia. A niewykonanie tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Godlewska-Bujok: Pierwsza próba dla przepisów drektywy work-life balance

Od 26 kwietnia br., czyli od wejścia w życie zmian prawa wdrażających unijną dyrektywę work-life balance, pracownikom przysługują dwa dodatkowe dni urlopu z powodu wystąpienia „siły wyższej”. Pracodawca nie może odmówić udzielenia takiego urlopu. Myślę, że pierwszą próbą dla nowych przepisów będzie majówka – uważa dr Barbara Godlewska-Bujok z Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydatki na relokację pracownika oskładkowane

Koszty hotelu i biletów lotniczych, ufundowanych pracownikowi przez pracodawcę, powinny stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – uznał ZUS.

Od środy duże zmiany w Kodeksie pracy - oto, co muszą wiedzieć pracodawcy

W środę 26 kwietnia wchodzą w życie przepisy nowelizacji kodeksu pracy, która wdraża do polskiego prawa dwie dyrektywy: w sprawie przejrzystych warunków pracy oraz work-life balance.

Prawniczka: Z nowelą kodeksu pracy mogą być problemy

Wątpliwości będą dotyczyć interpretacji przesłanek zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej lub urlopu opiekuńczego – mówi Małgorzata Kurzynoga, radca prawny, partner w BKB Baran Książek Bigaj.

Duże zmiany w Kodeksie pracy: nowe urlopy i zasady w umowach

Będzie dodatkowe zwolnienie od pracy. Obowiązują też nowe reguły dotyczące umów na próbę.