Tag: Kodeks pracy

Równoważny system czasu pracy – kiedy można go stosować?

System równoważnego czasu pracy jest jednym z systemów organizacji czasu pracy, który może być stosowany przez pracodawcę. W danym zakładzie pracy może funkcjonować kilka systemów czasu pracy dla różnych grup pracowników.

Jednolita umowa o pracę wchłonie milion zleceń

Rząd przygotowuje się do reformy, która podniesie standard, ale i koszty zatrudnienia na kontraktach cywilnoprawnych, a być może także na działalności.

Jak wspierać Ukraińców na rynku pracy

Wsparcie środowisk prawniczych, pracodawców i HR są kluczowe w pomocy dla wojennych migrantów – mówi Rafał Kania, radca prawny w kancelarii Sendero Tax & Legalt.

Nowelizacja kodeksu pracy: Trzeźwość i praca zdalna

W poniedziałek po południu na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się najnowsza wersja noweli kodeksu pracy.

Zmiany w Kodeksie pracy: więcej urlopu, ale bez pensji albo za połowę stawki

Przepisy planowanej nowelizacji kodeksu pracy, wymuszonej przez unijne dyrektywy, mogą być rzadko stosowane.

Arkadiusz Turczyn: Kryteria mobbingu

Wedle art. 943 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm., dalej jako k.p.) pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi (§ 1); mobbing oznacza działania lub zachowania pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracodawcy z powodu pandemii?

W okresie pandemii COVID-19 pojawiają się przypadki, w których pracownicy odmawiają świadczenia pracy, bo boją się zarażenia koronawirusem. Czy pracownik w obawie przed COVID-19 może odmówić wykonania polecenia pracodawcy?

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika

Czy pracodawca ma możliwość rozwiązania ze mną umowy o pracę po upływie okresu zasiłkowego 182 dni, jeżeli nie przedłożyłem decyzji o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego – pyta nasz Czytelnik?

Czy kodeks pracy przewiduje możliwość nieodpłatnych godzin próbnych?

Kodeks Pracy nie posługuje się terminem ,,godzin próbnych’’. W ustawie tej przewidziano natomiast instytucję umowy terminowej zawieranej na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy.

Mobbing w pracy - jak sobie z nim radzić?

Miejsce pracy powinno być przestrzenią bezpieczną, gdzie pracownicy nie boją się pracować. Pracownik powinien spędzać czas na efektywnym wykonywaniu powierzonych mu zadań, a nie na unikaniu mobbera, który stosuje wobec niego mobbing.