W Dzienniku Ustaw opublikowano znowelizowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Przedsiębiorcy mają prawo do rozliczania wydatków związanych z wykorzystaniem prywatnych pojazdów do celów firmowych. Służy do tego kilometrówka, czyli ewidencja przebiegu pojazdu. Zwrot wydatków następuje w formie miesięcznego ryczałtu, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu.

Wysokość zwrotu uzależniona jest od liczby przejechanych kilometrów, a także pojemności silnika. Stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa rozporządzenie. Nie było ono zmieniane od 2007 r. choć od tego czasu koszty używania pojazdów, zwłaszcza ceny paliwa, mocno poszły w górę.

Po nowelizacji maksymalne koszty używania pojazdów do celów służbowych, które pokrywa pracodawca mają wynosić:

1) dla samochodu osobowego:

- o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł (obecnie 0,5214 zł),

- pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł (obecnie 0,8358 zł);

2) dla motocykla – 0,69 zł (obecnie 0,2302 zł);

3) dla motoroweru – 0,42 zł (obecnie 0,1382 zł).

Rzecznik MI Szymon Huptyś poinformował, że rozporządzenie wejdzie w życie 17 stycznia tego roku. 

Zgodnie z rozporządzeniem, w przypadku gdy oświadczenie pracownika o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych zostało złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu przy zwrocie kosztów używania pojazdów do celów służbowych stosuje się nowe stawki.

Czytaj więcej

Szykuje się podwyżka kilometrówki. Oto, ile firmy będą zwracać pracownikom