Patrząc na podatki przez pryzmat całego systemu, należy analizować, jak poszczególne jego elementy oddziałują na siebie – twierdzą organizatorzy konferencji, czyli Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Wskazują oni preferencyjne opodatkowanie działalności gospodarczej w stosunku do pracy najemnej jako przykład rozwiązania rodzącego wiele niepożądanych efektów.

Punkt wyjścia do dyskusji to raport o brytyjskim systemie podatkowym „Mirrlees Review" opublikowanym przez londyński Institute for Fiscal Studies w latach 2010–2011.

Patronat prasowy nad konferencją sprawuje „Rzeczpospolita".