Dobra wiadomość dla osób, które zostały powołane na zarządcę sukcesyjnego. Interpretacją z 27 marca fiskus potwierdził korzystną dla nich wykładnię przepisów o VAT. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła żona zmarłego w 2019 r. przedsiębiorcy, który od lat prowadził firmę. Od 1993 r. był zarejestrowany jako aktywny podatnik VAT. Korzystał z pełnego odliczenia.

Kobieta we wniosku wskazała, że na wypadek śmierci męża została ustanowiona zarządcą sukcesyjnym (zgodnie z ustawą z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej). I obecnie to ona sprawuje zarząd nad przedsiębiorstwem, które z dniem śmierci męża przekształciło się z mocy prawa w przedsiębiorstwo w spadku.

Czytaj także:

Spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy nie mogą kontynuować jednoosobowej działalności

Z wniosku wynikało też, że zmarły sporządził testament, zgodnie z którym do całości spadku po sobie powołał żonę jako jedynego spadkobiercę. Nie został jeszcze sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia ani wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, ale spadkobierczyni tłumaczyła, że działając jako zarządca, prowadzi i ma zamiar po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego jako jedyny spadkobierca prowadzić, a także rozwijać działalność gospodarczą zmarłego męża. Złożyła już we właściwym urzędzie skarbowym pismo o kontynuowaniu działalności zmarłego.

Ponieważ jednak od momentu śmierci męża kobieta reprezentuje przedsiębiorstwo w spadku i m.in. wykorzystuje towary i środki trwałe znajdujące się w jego majątku, postanowiła się upewnić, jaka jest jej sytuacja podatkowa. Wniosła m.in. o potwierdzenie, że po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego nie będzie miała obowiązku sporządzenia spisu z natury, a w konsekwencji zapłaty VAT od towarów wchodzących w skład przedsiębiorstwa w spadku, przy których nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia. Przy czym była przekonana, że takie obowiązki nie będą ciążyły także ani na przedsiębiorstwie w spadku, ani na zarządcy. Kontynuowała działalność przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa w spadku, więc uważała, że będzie obowiązana do korekty rocznej podatku naliczonego.

Po analizie przepisów fiskus potwierdził stanowisko podatniczki w sprawie obowiązku spisu z natury i zapłaty VAT, a także korekty. Przy czym podkreślił, że przy wykładni przepisów, o które pyta podatniczka, nie należy ograniczać się jedynie do wykładni gramatycznej, ale brać pod uwagę także systemową czy celowościową.

Numer interpretacji: 0113-KDIPT1-3.4012.843.2019.2.ALN.