Zakaz korekty faktur po wszczęciu kontroli może spowodować naruszenie zasady neutralności VAT – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie. Dotyczyła ona spółki, która udostępniała innym firmom karty paliwowe. Twierdziła, że prowadzi działalność polegającą na zakupie i odsprzedaży paliwa przy użyciu kart. Dlatego wystawiała faktury sprzedażowe, wykazując w nich VAT. Jednocześnie odliczała podatek z zakupów.

Czytaj także:

Zwolnienie z VAT można wybrać także w trakcie roku

Fiskus uznał, że spółka nie dokonywała nabycia i dostawy paliw. Jej działalność to finansowanie zakupów za pomocą kart. Czyli zwolniona z VAT usługa finansowa. Spółka powinna zapłacić podatek z faktur sprzedażowych, nie ma za to prawa do odliczenia VAT z zakupowych.

Trybunał przypomniał, że państwa członkowskie powinny wprowadzić możliwość skorygowania bezzasadnie wykazanego VAT, o ile wystawca faktury działał w dobrej wierze. Odnosząc się do polskich przepisów, stwierdził, że generalnie pozwalają na korektę rozliczenia. Nie jest to jednak możliwe, gdy została już wszczęta kontrola. Zdaniem Trybunału w rozpatrywanej sprawie odmowa korekty powoduje naruszenie zasady neutralności VAT.

Reasumując, przepisy, które nie zezwalają podatnikowi działającemu w dobrej wierze na korektę, wskutek wszczęcia kontroli, faktur z nienależnie wykazanym VAT, mimo że odbiorca tych faktur miałby prawo do zwrotu podatku, gdyby transakcje zostały należycie rozliczone, są niezgodne z prawem unijnym.

– To bardzo dobry wyrok, potwierdzający, że przedsiębiorca, którego działanie nie wiązało się z oszustwem, lecz wynikało jedynie z błędnej wykładni przepisów, powinien mieć prawo do korekty rozliczeń. Także w czasie kontroli – mówi Roman Namysłowski, doradca podatkowy, partner zarządzający w Crido.

– Sprawa ta pokazuje też wątpliwości, jakie przez wiele lat towarzyszyły transakcjom z użyciem kart paliwowych. Wątpliwości, których konsekwencje, zdaniem fiskusa, powinien ponosić przedsiębiorca. Dobrze, że Trybunał powstrzymał te zapędy – dodaje Roman Namysłowski.

Sygnatura akt: C-48/20

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ