Skarbówka potwierdza, że zyski wypracowane przed przejściem na rozliczenie CIT, czyli przed 1 stycznia albo 1 maja 2021 r., nie podlegają opodatkowaniu. Nawet jeśli zostaną wypłacone wspólnikom później.

Chodzi o zmianę zasad opodatkowania spółek komandytowych. Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia przepisami (DzU z 2020 r., poz. 2123) spółki te stały się podatnikami CIT. Mogą postanowić jednak, że ich status zmieni się dopiero 1 maja.

Czytaj także:

Zmiany w CIT: czy opłaca się dalsze prowadzenie spółki komandytowej

Przed zmianą zasad rozliczenia podatek w spółce komandytowej płaci się tylko raz: od dochodu z działalności przypadającego na wspólnika. Natomiast zyski przekazane wspólnikom są nieopodatkowane.

Po uzyskaniu statusu podatnika CIT spółka zapłaci podatek od dochodu. Natomiast wspólnicy będą musieli podzielić się z fiskusem swoim zyskiem.

Co jednak zrobić z zyskami wypracowanymi przed przejściem na rozliczenie CIT? W „Rzeczpospolitej" z 9 grudnia 2020 r. pisaliśmy, że powinny być rozliczane na dotychczasowych zasadach, czyli nieopodatkowane. Z wydanych już po zmianie przepisów interpretacji fiskusa wynika, że jest tego samego zdania.

Oto przykład. Komandytariusz w spółce komandytowej zapytał o rozliczenie zysków osiągniętych przed 2021 r. Mają być wypłacone już po uzyskaniu przez spółkę statusu podatnika CIT. Komandytariusz twierdzi jednak, że powinny być rozliczane na starych zasadach, czyli bez nowego podatku. Powołał się na przepis przejściowy do nowelizacji. Chodzi o art. 13 ust. 1. Wynika z niego, że do dochodów wspólników uzyskanych z  udziału w zyskach osiągniętych przez spółkę przed dniem, w którym stała się podatnikiem CIT, stosuje się przepisy obowiązujące przed tym dniem.

Co na to fiskus? Potwierdził, że wypłata zysków osiągniętych przez spółkę przed uzyskaniem statusu podatnika CIT jest neutralna podatkowo (interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0112-KDIL2-2.4011.922.

2020.2.MM).

– Jeśli spółka komandytowa zdecydowała się na przejście na rozliczenie CIT dopiero od 1 maja, to nieopodatkowane będą nie tylko zyski z poprzednich lat, ale także wypracowane w okresie styczeń–

–kwiecień 2021 r. Nawet gdy zostaną wypłacone później – mówi Milana Krzemień, adwokat, partner zarządzający w kancelarii KZ Legal. Dodaje, że wspólnicy powinni pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, pochodzenie, wysokość i zasady podziału zysku powinny być określone w uchwale. Można ją przyjąć także po zmianie zasad rozliczenia. Po drugie, warto utworzyć dodatkowy rachunek bankowy, na który trafią środki z zysku wypracowanego do końca 2020 r., ewentualnie do końca kwietnia 2021 r.

– Wtedy nie będzie wątpliwości, które kwoty są nieopodatkowane – podkreśla Milana Krzemień.

O nowych zasadach rozliczania zysku ze spółki komandytowej pisaliśmy m.in. w „Rzeczpospolitej" z 3 marca. Budzą one spore wątpliwości. Z nowych przepisów nie wynika np., jak rozliczać wypłacane wspólnikom zaliczki na poczet zysku. Na razie skarbówka chce, aby spółka, jako płatnik, potrącała podatek na bieżąco.