Wiele firm i osób prywatnych włączyło się w walkę z koronawirusem. Pomagają na różne sposoby. Czy skorzystają z podatkowej ulgi na darowizny?

Tak, w ustawie antykryzysowej rozszerzyliśmy ulgę w PIT i CIT. Zarówno firmy, jak i osoby prywatne mogą odliczyć darowiznę od dochodu, dzięki czemu zapłacą niższy podatek. Nowelizacja była konieczna, ponieważ dotychczasowe przepisy nie pozwalały na odliczenie wsparcia np. dla szpitali.

Od 31 marca jest to możliwe, pod warunkiem że zostało przekazane na przeciwdziałanie Covid-19. Co ważne, odliczyć wolno także darowizny przekazane wcześniej, od 1 stycznia. Zwiększyliśmy też kwotę ulgi. Jeśli darczyńca przekaże darowiznę do końca kwietnia, odliczy od dochodu 200 proc. jej wartości. Jeśli w maju, ulga wyniesie 150 proc. Dając darowiznę od 1 czerwca do 30 września, można odliczyć ją w całości.

Komu jeszcze, oprócz szpitali, można pomóc w walce z koronawirusem?

Odliczyć od dochodu można przede wszystkim darowizny dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które są wpisane do wykazów prowadzonych przez wojewódzkie oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia. Te wykazy można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych oddziałów. Są w nich przede wszystkim szpitale, ale także stacje pogotowia ratunkowego, instytuty medyczne czy firmy zajmujące się transportem sanitarnym.

Odliczyć też można darowizny dla Agencji Rezerw Materiałowych przeznaczone na cele wykonywania zadań ustawowych. A także dla Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych na potrzeby jej działalności statutowej.

Chcemy, aby poprzez ulgę podatkową skierować strumień wsparcia tam, gdzie jest najbardziej potrzebne, na pierwszą linię ognia.

Co można przekazać w darowiźnie, żeby skorzystać z nowej ulgi?

Cokolwiek, byleby służyło do walki z koronawirusem. Może to być np. samochód do transportu chorych albo posiłki dla pracowników służby zdrowia. Oczywiście odliczymy także wsparcie finansowe.

Czytaj też: Darowizna na walkę z koronawirusem może dać ulgę w podatku od firm

Przepis mówi, że darowizna musi być przekazana na przeciwdziałanie Covid-19. Jak to wykazać?

Przy dokumentowaniu ulgi obowiązują ogólne zasady określone w ustawach o PIT i o CIT. Dowodem przekazania wsparcia rzeczowego będzie dokument, z którego wynika wartość przekazanych rzeczy oraz to, że obdarowany je przyjmuje, czyli umowa darowizny. Przekazując finansowe wsparcie, trzeba mieć potwierdzenie przelewu z informacją, na jaki cel zostały wpłacone pieniądze.

Co z darowiznami dla domów opieki społecznej? Czy szanse na ulgę ma firma, która kupiła lub wyprodukowała maseczki i przekazała je przechodniom na ulicy?

Darowizna dla domu opieki społecznej nie daje prawa do ulgi. Podobnie jest z maseczkami rozdawanymi na ulicy. Darczyńca może jednak przekazać wsparcie organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, np. fundacji lub stowarzyszeniu, ze wskazaniem, jak należy je rozdysponować. Wtedy skorzysta z ulgi na ogólnych zasadach, musi jednak pamiętać o jej limitach. CIT-owcy, np. spółki z o.o. czy akcyjne, mogą odliczyć takie darowizny tylko do wysokości 10 proc. dochodu. Osoby rozliczające się PIT do 6 proc. dochodu.

Czy każda firma może skorzystać z nowych, wprowadzonych ustawą antykryzysową preferencji?

Tak. Nowe przepisy mogą wykorzystać zarówno firmy płacące CIT, jak i PIT według skali. Odliczenie na nowych zasadach przysługuje też przedsiębiorcom odprowadzającym zryczałtowany podatek, którzy odliczą darowiznę od przychodu.

Z rozszerzonej ulgi skorzystają nawet firmy płacące liniowy PIT, które co do zasady pozbawione są podatkowych preferencji.

Czy z odliczeniem darowizny na walkę z koronawirusem trzeba czekać aż do zeznania rocznego?

Na korzyść podatkową nie trzeba czekać do zeznania rocznego. Ulgę można wykorzystać już przy obliczaniu miesięcznych bądź kwartalnych zaliczek na PIT/CIT.