Sukcesja rodzinnego biznesu z bonusami

Przepisy o fundacji rodzinnej zostaną uzupełnione o dodatkowe rozwiązania podatkowe.

Publikacja: 17.04.2023 07:22

Sukcesja rodzinnego biznesu z bonusami

Foto: Adobe Stock

W piątek Sejm przegłosował senackie poprawki do nowelizacji zakładającej zmiany m.in. w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawie o obligacjach oraz ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Posłowie przyjęli tylko jedną, czysto redakcyjną poprawkę Senatu. Odrzucili zaś dwie inne, które miały doprowadzić do usunięcia z nowelizacji części zmian wprowadzonych w toku prac legislacyjnych z uwagi na ich niekonstytucyjność, w tym regulacji dotyczących podatkowych zmian dla fundacji rodzinnych. Senat wskazywał bowiem, że tekst projektu ustawy został uzupełniony o unormowania, które rażąco wykraczają poza materię pierwotnie wniesionego do Sejmu.

To nie przekonało posłów i prace parlamentarne nad nowelizacją zostały zakończone. To ważna informacja również dla polskich firm rodzinnych, które przygotowują się czy planują proces sukcesyjny. W tym pakiecie znalazły się bowiem istotne podatkowe zmiany do uchwalonej 26 stycznia 2023 r. ustawy o fundacji rodzinnej, która wejdzie w życie 22 maja 2023 r.

Czytaj więcej

Fundacja rodzinna – nieopodatkowana działalność gospodarcza

Część z nich ma charakter uszczelniający i eliminujący możliwości optymalizacyjne, ale są też bonusy podatkowe.

Jedną z istotniejszych modyfikacji będzie objęcie opodatkowaniem podstawową 19-proc. stawką CIT oddania przez fundację rodzinną w odpłatne korzystanie zorganizowanych lub niezorganizowanych składników służących działalności dla fundatora, beneficjenta lub podmiotu z nimi powiązanego, a także objęcie opodatkowaniem CIT całości dochodów fundacji rodzinnej, która nie została zarejestrowana w terminie.

W wyniku nowelizacji fundator czy beneficjent fundacji rodzinnej będzie mógł być wspólnikiem spółki – podatnika estońskiego CIT. A osoby z najbliższej rodziny fundatora będą mogły skorzystać z obniżonej 10 proc. stawki PIT.

Etap legislacyjny: czeka na podpis prezydenta

W piątek Sejm przegłosował senackie poprawki do nowelizacji zakładającej zmiany m.in. w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawie o obligacjach oraz ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Posłowie przyjęli tylko jedną, czysto redakcyjną poprawkę Senatu. Odrzucili zaś dwie inne, które miały doprowadzić do usunięcia z nowelizacji części zmian wprowadzonych w toku prac legislacyjnych z uwagi na ich niekonstytucyjność, w tym regulacji dotyczących podatkowych zmian dla fundacji rodzinnych. Senat wskazywał bowiem, że tekst projektu ustawy został uzupełniony o unormowania, które rażąco wykraczają poza materię pierwotnie wniesionego do Sejmu.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?