Ta interpretacja ucieszy wszystkich, którzy swoje usługi wykonują u klienta i wykorzystują jego infrastrukturę. Fiskus potwierdził, że nie mają z tego powodu przychodu.

O interpretację wystąpił prowadzący działalność gospodarczą radca prawny. Zawarł umowę o stałej współpracy z dużą kancelarią. Wynika z niej, że może wykonywać swoje usługi w jej siedzibie. Korzysta z pomocy sekretarskiej, informatycznej oraz infrastruktury, tj. materiałów, wyposażenia, książek, czasopism. Wykorzystuje także powierzchnie biurowe, np. sale spotkań czy pomieszczenia socjalne. Ma do dyspozycji komputery, oprogramowanie, bazy danych. Wszystko to jest zagwarantowane w umowie. Stanowi ona też, że nie może wykorzystywać infrastruktury do celów osobistych.

W podobnej sytuacji są inni współpracownicy kancelarii. Ponosi ona wiele wydatków na zapewnienie im dobrych warunków świadczenia usług. Przykładowo na wynagrodzenia sekretarek, informatyków, zakup i utrzymanie sprzętu oraz oprogramowania, czynsz za powierzchnie biurowe.

Czytaj więcej

Komputer dla prawnika podatkowym kosztem kancelarii

Do tej pory kancelaria wystawiała na te koszty faktury i potrącała wykazane z nich kwoty z honorariów współpracowników. Chce jednak uprościć zasady rozliczeń. Planuje odejść od obciążania współpracowników wydatkami związanymi z zapewnieniem wyposażenia i obsługi biurowej. Łączy się to z obniżeniem ich wynagrodzeń.

Tak też będzie w opisanej sytuacji radcy prawnego. Ponieważ nadal będzie korzystał z biura, infrastruktury oraz pomocy pracowników kancelarii, zapytał fiskusa, czy uzyska z tego tytułu przychód z nieodpłatnych świadczeń, od którego będzie musiał zapłacić podatek (jest w tym roku na ryczałcie).

Mecenas twierdzi, że przychód nie powstanie. Argumentuje, że udostępnienie infrastruktury, materiałów i wsparcia sekretarskiego czy informatycznego wynika z umowy z kontrahentem i ma na celu jej wykonanie zgodnie z obowiązującymi u niego zasadami i procedurami. Radca prawny nie otrzymuje więc żadnej dodatkowej korzyści majątkowej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z tym stanowiskiem. Potwierdził, że udostępnienie infrastruktury, materiałów i wsparcia pracowników służy celom kancelarii wynikającym z zawartej z radcą prawnym umowy. Nie może więc być uznane za nieodpłatne świadczenie na jego rzecz. Oznacza to, że prawnik nie uzyskuje dodatkowego przychodu, od którego musi zapłacić podatek.

Numer interpretacji: 0114-KDIP2-1.4011.548.2022.1.MR