Kancelaria może rozliczyć w kosztach wydatki na obsługę sekretarską, informatyczną oraz sprzęt i materiały także wtedy, gdy służą prawnikom, którzy świadczą dla niej usługi na podstawie umowy o współpracy. 


Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.


Wystąpiła o nią duża kancelaria prowadząca działalność prawniczą w formie spółki komandytowej. Zatrudnia na podstawie umów o pracę kilkadziesiąt osób. Zawarła też wiele umów o współpracy z radcami prawnymi, adwokatami czy doradcami podatkowymi, którzy prowadzą własne biznesy.


Czytaj więcej

Soki i owoce także dla samozatrudnionych

Dostają oni miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie oraz ewentualnie dodatkowe honorarium uzależnione od ekonomicznych efektów świadczonych usług. Współpracownicy mogą wykonywać swoje usługi w siedzibie kancelarii. Korzystają w niej z pomocy sekretarskiej, informatycznej oraz materiałów, wyposażenia, książek, czasopism, powierzchni, np. sal do spotkań czy pomieszczeń socjalnych. Mają też do dyspozycji komputery, oprogramowanie i bazy danych. Wszystko to jest zagwarantowane w umowach.


Kancelaria ponosi liczne wydatki na zapewnienie współpracownikom dobrych warunków świadczenia usług, np. na wynagrodzenia sekretarek, informatyków, zakup i utrzymanie sprzętu oraz oprogramowania, czynsz za powierzchnie biurowe, zakupy artykułów spożywczych.


Do tej pory wystawiała na te koszty faktury i potrącała wykazane z nich kwoty z wynagrodzenia współpracowników. Chce jednak uprościć zasady rozliczeń. Planuje odejść od obciążania współpracowników tymi wydatkami, łączy się to jednak z obniżeniem ich wynagrodzeń.

Czy wydatki na zapewnienie infrastruktury współpracownikom są podatkowym kosztem niezależnie od modelu rozliczeń? Czyli niezależnie od tego, czy są nimi obciążani, czy też wydatki są uwzględniane przy kalkulacji ich wynagrodzenia? Kancelaria twierdzi, że tak. Infrastruktura, materiały i wsparcie są bowiem udostępniane współpracownikom w celu świadczenia przez nich usług. Kancelaria nabywa te usługi w celu uzyskiwania przychodów z działalności prawniczej. Wydatki mają więc związek z przychodami i są ponoszone w celu ich osiągnięcia.


Fiskus zgodził się z tym stanowiskiem. Uznał, że udostępnienie współpracownikom infrastruktury, materiałów i wsparcia sekretarskiego czy informatycznego jest działaniem racjonalnym, przynoszącym obu stronom transakcji realne korzyści. Współpracując z prawnikami i doradcami w opisany sposób, spółka może utrzymać pozycję rynkową oraz zapewnić ciągłość swoich usług. Z tej perspektywy zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania świadczeń jest postępowaniem mającym na celu zachowanie bądź zabezpieczenie źródła przychodów.


Reasumując, niezależnie od przyjętego modelu rozliczeń, kancelaria może zaliczyć wydatki do podatkowych kosztów.


Numer interpretacji: 0111-KDIB1-2.4010.149.2022.1.MZA