Rejestr akcjonariuszy obowiązuje już ponad rok (od 1 marca 2021 r.). Spółki, które muszą w nim rejestrować swoje akcje (m.in. niepubliczne spółki akcyjne czy komandytowo-akcyjne), powinny zlecić prowadzenie go zewnętrznemu podmiotowi, np. domowi maklerskiemu. Czy związane z tym wydatki można zaliczyć do podatkowych kosztów?

Z tym pytaniem wystąpiła do fiskusa spółka akcyjna działająca w branży IT. Podpisała umowę na prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Zaznacza, że zobowiązują ją do tego przepisy kodeksu spółek handlowych. W związku z tym ponosi wiele wydatków, m.in. na założenie i prowadzenie rejestru, otrzymywanie wyciągów, udostępnianie historii zmian. Płaci też za podstawową i dodatkową obsługę wypłaty dywidendy. Za te wszystkie usługi otrzymuje faktury.

Czytaj więcej

Rejestr akcjonariuszy: czego wymagają podmioty uprawnione do prowadzenia rejestru (2)

Czy poniesione wydatki można rozliczyć w podatkowych kosztach? Spółka twierdzi, że tak. Podkreśla, że rejestr akcjonariuszy jest dla niej obowiązkowy. Wydatki są więc niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej.

Co na to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej? Przyznał, że spółka zobowiązana jest do zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy. Wydatki na jego założenie, prowadzenie, wyciągi czy historię zmian są więc następstwem wypełniania ustawowych obowiązków. Mają wpływ na zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodów. Dlatego można je zaliczyć do podatkowych kosztów.

Fiskus był jednak innego zdania w sprawie wydatków związanych z podstawową i dodatkową opłatą za obsługę wypłaty dywidendy. Uznał, że nie można ich zaliczyć do podatkowych kosztów.

Skarbówka podkreśliła, że dywidenda jest dochodem z udziału w zyskach osoby prawnej, należnym wspólnikom. Odgrywa rolę swoistej opłaty za korzystanie z ich kapitału. Dywidenda stanowi realizację szczególnego zobowiązania wynikającego z relacji między spółką a wspólnikiem. Nie można uznać, że to świadczenie służy uzyskaniu przychodu przez spółkę. Spółka nie zaliczy więc dywidendy do podatkowych kosztów, podobnie jak wydatków związanych z jej wypłatą.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że przepisy nakładają na spółkę obowiązek wykonywania zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy za pośrednictwem podmiotu prowadzącego ich rejestr. Nie oznacza to jednak, że wydatki na obsługę wypłaty dywidendy mogą być podatkowym kosztem.

Skarbówka zajęła się jeszcze jedną kwestią. Otóż potwierdziła, że wydatki, które można rozliczyć w podatkowych kosztach, powinny być przypisane proporcjonalnie do przychodów z działalności operacyjnej oraz zysków kapitałowych. Są to bowiem koszty pośrednie i nie da się ich przyporządkować do konkretnego źródła przychodów.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Numer interpretacji: 0111-KDIB1-2.4010.68.2022.3.DP