Izba Skarbowa w Poznaniu wyjaśniła w interpretacji, jak postąpić w razie wygenerowania w wyniku błędu systemu lub pracownika faktur, które nie zostały wprowadzone do obrotu prawnego. Chodzi o dokumenty, które nie potwierdzają faktycznej transakcji albo potwierdzają ją nieprawidłowo.

Izba stwierdziła, że faktura sporządzona, ale niewprowadzona do obrotu prawnego (anulowana), nie jest fakturą wystawioną. Nie stanowi podstawy do zapłaty podatku w trybie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Anulowanie powinno polegać na opatrzeniu faktury odpowiednią adnotacją o przyczynie i okolicznościach anulowania. Należy pozostawić ją w dokumentacji podatkowej, bez wprowadzania do ewidencji i bez wykazywania wynikających z niej kwot w deklaracji VAT. Podatnik ma zachować oryginał i kopię.

numer interpretacji: 3063-ILPP2-1.45 12.14.2017.1.AWa