Naczelny Sąd Administracyjny w piątkowych orzeczeniach oddalił skargi spółki na niekorzystne dla niej rozstrzygnięcia nakazujące zapłatę podatku od nieruchomości od niewykończonej jeszcze powierzchni budynku.

Nadzór budowlany w 2007 r. pozwolił spółce na częściowe użytkowanie budynku. Prace obejmujące pozostałą część, tj. montaż instalacji elektrycznej, sufitów i posadzek, skończyły się później i resztę powierzchni oddano do użytkowania w 2009 r. i w 2012 r.

Gmina stwierdziła jednak, że spółka powinna zapłacić podatek od nieruchomości od całej powierzchni budynku od początku 2008 r.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych w przypadku nowych obiektów obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Sądy obydwu instancji uznały, że okolicznością, od której zależy obowiązek odprowadzania podatku, jest samo istnienie budynku. Przyjęcie do użytkowania części kondygnacji dodatkowo potwierdziło, że cały budynek istniał już w 2007 r. i od całej jego powierzchni należy zapłacić podatek od początku kolejnego roku.

sygnatura akt: II FSK 1038-41/15