Lokal usługowy może wyjątkowo stanowić ZCP

Skoro lokal wraz z ciążącymi na nim zobowiązaniami i należnościami będzie wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie, a nabywca będzie kontynuował prowadzoną dotychczas działalność gospodarczą (najem), to transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Publikacja: 20.05.2024 04:30

Lokal usługowy może wyjątkowo stanowić ZCP

Foto: Adobe Stock

Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 stycznia 2024 r. (0113-KDIPT1-3.4012.710.2023.3.MK).

Spółka z o.o. będąca czynnym podatnikiem VAT (dalej: wnioskodawca) planuje zbyć lokal usługowy (dalej: lokal), który obecnie jest przedmiotem wynajmu. Wnioskodawca osiąga zdecydowaną większość (ok. 95 proc.) swoich przychodów z tytułu wynajmu lokalu. Pozostałe przychody osiąga z działalności niezwiązanej z lokalem. Wnioskodawca we wniosku o interpretację wskazał na trzy obszary wyodrębnienia lokalu w istniejącym przedsiębiorstwie. W skład zbywanego przedsiębiorstwa mają wchodzić (oprócz lokalu) przede wszystkim prawa i obowiązki z umów o zarządzanie lokalem, a także wierzytelności oraz zobowiązania powstałe wskutek działalności lokalu (wyodrębnienie organizacyjne). Ponadto na podstawie ewidencji księgowej lokalowi można przyporządkować przychody i koszty prowadzonej działalności (wyodrębnienie finansowe). Opierając się wyłącznie na składnikach majątku podlegających przeniesieniu w ramach przedsiębiorstwa, będzie możliwe samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej, co sprawia, że przenoszone aktywa są funkcjonalnie wyodrębnione. Ponadto nabywca zamierza prowadzić wynajem lokalu w dokładnie taki sam sposób jak zbywca, a suma aktywów będących przedmiotem zbycia będzie umożliwiała bez żadnych modyfikacji i zmian dalsze prowadzenie działalności w zakresie wynajmu lokalu w sposób dotychczasowy. Zdaniem wnioskodawcy lokal będzie stanowił zespół składników materialnych niezbędny i wystarczający do samodzielnego wykonywania zadań. Wnioskodawca zajął stanowisko, że zbycie lokalu wraz ze wskazanymi wyżej należnościami i zobowiązaniami nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT jako zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Mundurowi
Dlaczego żołnierzy na granicy skuto kajdankami? Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia
Prawo drogowe
Zmiany w kasowaniu punktów karnych i zabieraniu prawa jazdy. Będzie surowo
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Prawo drogowe
Koniec z parkowaniem na chodnikach? Jest propozycja zmiany prawa
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży