Spółka, która wykazała stratę podatkową i przystąpiła później do podatkowej grupy kapitałowej (PGK), będzie mogła rozliczyć stratę po upływie okresu obowiązywania umowy o PGK. Takie stanowisko potwierdził w niedawnej interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Firma, która wystąpiła z wnioskiem o jej wydanie, opisała, że razem z kilkoma innymi spółkami utworzyła podatkową grupę kapitałową. Zgodnie z ustawą o CIT spółki mogą w formie umowy notarialnej, następnie zgłaszanej w urzędzie skarbowym, zdecydować, że przez minimum trzy lata będą rozliczać CIT łącznie, jako jeden podatnik. Konieczne przy tym jest spełnienie szeregu warunków dotyczących m.in. poziomu kapitału zakładowego spółek, ich ścisłego powiązania i kryterium dochodowości. W czasie trwania umowy przychody i koszty ich uzyskania dla poszczególnych spółek się sumuje, a spółka reprezentująca całą grupę składa do urzędu skarbowego zeznanie w terminie wynikającym z przyjętego roku podatkowego.

W tym okresie, z założenia trwającym minimum trzy lata, poszczególne spółki tracą charakter podatników CIT, nie rozliczają samodzielnie podatku, a w konsekwencji nie mogą rozliczyć strat podatkowych wykazanych w przeszłości.

Tymczasem stratę taką można rozliczać przez pięć kolejnych lat podatkowych od roku jej poniesienia, pomniejszając dochód z tego roku o maksymalnie połowę straty.

Spółka zapytała, co się kryje pod pojęciem pięć kolejnych lat podatkowych.

Dyrektor KIS odpowiedział, że chodzi o pięć lat podatkowych tej spółki, tj. z pominięciem lat, na które straci ona charakter podatnika na rzecz utworzonej z innymi spółkami podatkowej grupy kapitałowej.

Spółce przysługuje więc prawo do rozliczenia straty w latach bezpośrednio poprzedzających utworzenie PGK i kolejnych, biegnące po likwidacji tej grupy. W przeciwnym razie mogłoby dojść do zupełnego pozbawienia spółki możliwości rozliczenia strat, gdyby umowa o PGK obowiązywała np. pięć lat lub dłużej.

—maj

numer interpretacji: 0111-KDIB1-2.40 10.42.2017.1.AW