Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie polskich przepisów o rozliczaniu zagranicznych zakupów. Uznał, że są niezgodne z unijnymi dyrektywami.

– Chodzi o rozliczanie zakupów towarów w innych krajach Unii Europejskiej, tzw. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). Co do zasady są neutralne dla nabywcy, jednocześnie wykazuje bowiem podatek należny i naliczony. Z polskich przepisów wynika jednak, że warunkiem odliczenia VAT naliczonego jest wykazanie podatku należnego nie później niż w ciągu trzech miesięcy od powstania obowiązku podatkowego – tłumaczy Marek Bielawski, doradca podatkowy, starszy menedżer w KPMG, który był pełnomocnikiem podatnika w sprawie rozpatrywanej przez Trybunał Sprawiedliwości.

Czytaj także: Rozliczanie VAT przy zagranicznych zakupach - rozbieżne orzecznictwo sądów

– Wiele firm ma problemy ze spełnieniem tego warunku, choćby dlatego, że faktury z zagranicy często przychodzą ze sporym opóźnieniem. W takiej sytuacji VAT należny trzeba wykazać w momencie powstania obowiązku podatkowego, czyli wstecznie, a prawo do odliczenia na bieżąco. Powoduje to powstanie zaległości podatkowej i konieczność zapłaty odsetek za zwłokę od transakcji, która powinna być neutralna podatkowo – podkreśla Mateusz Machalski, adwokat, menedżer w EY.

Czy takie zasady rozliczenia są zgodne z unijnym prawem? Nie. Artykuł 167 i 178 dyrektywy Rady 2006/112/WE nie pozwala na uzależnianie prawa do odliczenia w tym samym okresie, w którym VAT jest należny, od tego, czy ten należny podatek został wykazany w ciągu trzech miesięcy od powstania obowiązku podatkowego – uznał Trybunał Sprawiedliwości.

Przypomniał też, że zgodnie z zasadą neutralności zapłata i odliczenie VAT następują w tym samym okresie, tak aby przedsiębiorca został całkowicie uwolniony od ciężaru podatku. Reguły rozliczania WNT w polskiej ustawie o VAT są sprzeczne z tą zasadą.

Co ta konkluzja daje polskim firmom?

– Nie muszą stosować dodatkowego warunku odliczenia VAT. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości powoduje, że jest nieważny. I to od momentu jego wprowadzenia, czyli 1 stycznia 2017 r. – wyjaśnia Marek Bielawski.

Czy przedsiębiorcy, którzy stracili finansowo na stosowaniu polskich przepisów, mogą to sobie jakoś zrekompensować?

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

– Firmy, które musiały zapłacić fiskusowi odsetki, powinny rozważyć złożenie korekt deklaracji wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Często są to wielomilionowe kwoty, gra jest więc warta świeczki – mówi Mateusz Machalski.

Eksperci podkreślają, że korekty można składać za wszystkie lata, w których obowiązywał zakwestionowany przez Trybunał Sprawiedliwości przepis. Czyli od 2017 r.

– Bardzo podobne przepisy obowiązują przy imporcie usług. Trybunał Sprawiedliwości się nimi nie zajmował. Wyrok daje jednak możliwość odzyskania odsetek zapłaconych także z powodu spóźnionego zadeklarowania tych transakcji – zaznacza Mateusz Machalski.

Marek Bielawski dodaje, że złagodzenie zasad rozliczania importu usług przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Finansów pakiet uproszczeń, tzw. SLIM VAT 2. Nie rozwiązuje problemów z WNT, ale bez względu na to, czy polskie przepisy zostaną zmienione, czy też nie, i tak obowiązuje w tej sprawie wyrok Trybunału Sprawiedliwości.

Sygnatura akt: C-895/19