Od 1 maja wejdą w życie przepisy, które pozwolą skarbówce nakładać wyższe kary za drobne wykroczenia. Zmiana art. 48 § 2 kodeksu karnego skarbowego przewiduje podwyższenie górnej granicy kary grzywny za wykroczenie skarbowe nałożonej w drodze mandatu karnego – do pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. To oznacza wzrost z 5,6 tys. zł do 14 tys. zł.

Zmiana przepisów budzi ogromne kontrowersje. O jej uchylenie apelował wcześniej rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, który obawia się, że podwyżka uderzy głównie w małych przedsiębiorców.

Czytaj też: Fiskus chętniej nakłada kary za drobne przewinienia

Za co można otrzymać mandat? Przykładowo za niezłożenie w terminie deklaracji podatkowych, w tym „zerowej” VAT. Skarbówka może też ukarać za niewypełnienie obowiązku raportowania schematów podatkowych.

Według Ministerstwa Finansów zmiana oznacza przyspieszenie oraz uproszczenie części spraw o wykroczenia skarbowe. Będą załatwiane w trybie postępowania mandatowego, bez kierowania ich do sądu karnego.

„Będzie to korzystne nie tylko dla organów państwa, ale też dla sprawców wykroczeń skarbowych, którzy zgodzą się na przyjęcie mandatu i przez to szybkie załatwienie sprawy bez konieczności kierowania jej na drogę postępowania sądowego” – napisał wiceminister Jan Sarnowski w odpowiedzi na interpelację poselską nr 21521.

Jego zdaniem ograniczy to kontakty sprawcy wykroczenia z organami państwa i pozwoli zaoszczędzić czas. Załatwienie sprawy w postępowaniu mandatowym oznacza jednorazowy kontakt z organami państwa.

Według Bartosza Czerwinskiego, adwokata w zespole Tax Controversy EY, zmiana przepisów to szansa dla podatników, którzy chcą doprowadzić do szybkiego zakończenia postępowania w zamian za wyższy wymiar kary.

– Dla większości zmiana może jednak oznaczać trudną alternatywę: brak przyjęcia (zdecydowanie dotkliwszego niż dotąd) mandatu będzie się wiązał z dalszym prowadzeniem sprawy na zasadach ogólnych, tj. długotrwałym sporem z niepewnym rezultatem i ryzykiem zastosowania jeszcze bardziej dotkliwych kar czy środków karnych. Wybór ten równocześnie może nie być jednoznaczny, np. przy istniejących poważnych wątpliwościach, czy doszło do naruszenia prawa (np. w przypadku raportowania schematów podatkowych czy składania oświadczeń TP) –wyjaśnia mec. Czerwinski.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

– Sama zmiana powinna być zaś oceniana pozytywnie, a nie jako zachęta do zaostrzenia kar. Z punktu widzenia sprawności postępowania nowe brzmienie przepisów pozwoli na kierowanie do sądów jedynie spraw o większym ciężarze gatunkowym – dodaje ekspert.

Podstawa prawna: nowelizacja ustawy akcyzowej i innych, DzU z 2021 r., poz. 694