W ramach prowadzonej działalności przedsiębiorca wybudował domek letniskowy o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym (objęty według PKOB klasyfikacją 111). Dom ten spełnia kryteria budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Wybudowany domek letniskowy przeznaczony jest do zamieszkania nie tylko krótkoterminowego, ale i całorocznego. Powierzchnia zabudowy nie przekracza 300 m2, bo domek ma 140 m2. Domek letniskowy wyposażony jest w odpowiednią infrastrukturę: kanalizację, wodę i ogrzewanie. Czy jego sprzedaż będzie opodatkowana preferencyjną stawką VAT? – pyta czytelniczka.

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, obniżoną stawkę 8 proc. VAT stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z ust. 12a tego artykułu, rozumie się m.in. obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych. Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się przy tym:

- budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,

- lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, 8-proc. stawkę VAT stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (zob. art. 41 ust. 12c ustawy o VAT).

Dostawa przedmiotowego domku letniskowego (111 PKOB) będzie zatem podlegać opodatkowaniu według preferencyjnej 8-proc. stawki VAT (interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 24 lutego 2015 r., ITPP1/443-1387/14/AJ).

Preferencyjną 8-proc. stawką są również opodatkowane usługi budowy takich domków letniskowych (interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 września 2014 r., ITPP1/443-678/14/AP).

Autor jest doradcą podatkowym

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

podstawa prawna: ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

podstawa prawna: rozporzadzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (DzU z 1999 r. nr 112, poz. 1316 ze zm.)