Większość firm, niezależnie od branży i wielkości, w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia pragnie celebrować zwyczaje przez organizację wigilijnego spotkania dla swoich pracowników. Dla jednych liczy się wystawne przyjęcie w modnej restauracji, dla innych ważne jest wspólne spędzenie czasu. Bez względu na liczbę uczestników, miejsce oraz rozmach imprezy, warto zastanowić się nad podatkowymi skutkami takich spotkań.

Przykład

Producent ręcznie wyszywanych, jedwabnych kaftaników dla dzieci to mała, rodzinna spółka, która zatrudnia 19 pracowników. Prezes firmy, przy każdej nadarzającej się okazji próbuje docenić pracę swoich pracowników poprzez różne systemy premiowe, świadczenia rzeczowe lub imprezy integracyjne. W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia zorganizował kolację wigilijną w eleganckiej restauracji. Jak należy rozliczyć to spotkanie, aby uniknąć ewentualnych nieprzyjemności ze strony skarbówki i kary za nieprawidłową kwalifikację kosztów.

Pracodawca, organizując spotkanie przy świątecznym stole, powinien się zastanowić, czy i kiedy zaliczyć poniesiony wydatek do kosztów uzyskania przychodu. Nie wystarczy bowiem samo opisanie faktur jako „integracja". Nie wystarczy również to, że ustawy o CIT i o PIT nie wyłączają wprost tego typu wydatków z kosztów podatkowych. To na pracodawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że dane spotkanie było spotkaniem integracyjnym, że miało związek z prowadzoną działalnością i że wpłynie na zwiększenie efektywności pracowników oraz przychodu firmy. Praktykowane i polecane jest w tym przypadku łączenie integracyjnych spotkań, np. z podsumowaniem sprzedaży.

Ważny wyrok Trybunału

Wyrok Trybunały Konstytucyjnego z 7 lipca 2014 r. (K 7/13) jest, jak się okazuje, wyrocznią w sprawie większości wątpliwości jakie pojawiają się w przypadku kwalifikowania dodatkowych świadczeń do przychodu pracownika. Czy udział w zorganizowanym przez pracodawcę wigilijnym spotkaniu będzie dla pracownika przychodem ze stosunku pracy? Czy do braku konieczności rozliczenia przychodu wystarczy spełnienie trzech warunków, które znalazły się w tym wyroku TK? Tak, wystarczy, ale wyłącznie przy łącznym spełnieniu wszystkich trzech przesłanek. Jakich?

Bez przymusu

Udział w wigilijnym spotkaniu, chociaż powszechnie uznawany jako przyjemność, nie u wszystkich musi budzić takie odczucia. Jeżeli zatem pracodawca nie wymusi uczestnictwa na pracownikach i będą oni mieli prawo wyboru, to wówczas pierwsze kryterium TK – dobrowolność – uznaje się za spełnione.

Karp nie przyniesie korzyści

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Pracownik, decydując się na udział w wigilijnym spotkaniu, nie zwiększy swoich osobistych korzyści majątkowych. Interpretacje jasno wskazują na to, że w przypadku odmowy uczestnictwa również zmuszony byłby ponieść wydatek na zaspokojenie swoich potrzeb, chociażby żywieniowych.

Decydując się na udział w spotkaniu, obydwie strony mają na celu poprawę relacji i zwiększenie zadowolenia z pracy, co następnie przełoży się na zwiększenie efektywności pracy. Dzięki temu można uznać, że drugie kryterium TK również zostało spełnione.

Nierówny podział

Do pełni szczęścia pracodawcy – organizatora wigilijnego spotkania brakuje spełnienia ostatniego, kluczowego warunku TK. Żeby dane świadczenie można było zakwalifikować jako przychód ze stosunku pracy, musi być wymierna korzyść i możliwość przypisania jej indywidualnie każdemu pracownikowi. W przypadku spotkania ogólnodostępnego dla wszystkich pracowników, nie sposób jest ustalić kto ile zjadł, kto ile wypił czy korzystał z innych oferowanych atrakcji. W związku z tym prawidłowo zorganizowane spotkanie świąteczne spełnia wszystkie trzy kryteria TK i nie zwiększa przychodu pracowników.

—Magdalena Ciałkowska, menedżer ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Administracji Kadrowo-Płacowej w Dziale Usług Księgowych BDO