Według Ministerstwa Finansów przedsiębiorcy powinni wkrótce odczuć poprawę warunków prowadzenia działalności. Będzie to efekt m.in. zmian w ustawie o VAT.

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 7818 resort przedstawił swoje stanowisko w kwestii przenoszenia biznesu do sąsiednich krajów. Posłanka Małgorzata Pępek napisała, że jako reprezentantka regionu cieszyńskiego obserwuje, że przedsiębiorcy z południa Polski coraz częściej przenoszą firmy do Czech. Zapytała, jaka jest odpowiedź rządu na to zjawisko i czy planowane zaostrzenie przepisów, w tym rozszerzona konfiskata mienia, go nie pogłębi.

Ministerstwo podkreśla w odpowiedzi, że w 2017 r. wchodzi w życie wiele zmian uszczelniających system VAT, które przyczynią się do poprawy ściągalności podatku poprzez eliminację oszustw i nadużyć. Chodzi m.in. o sprawdzanie przed zwrotem VAT całego łańcucha dostaw oraz odpowiedzialność solidarną nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy. Pozytywne efekty tych zmian powinny pojawić się już w roku ich wprowadzenia, czyli 2017.

„Oprócz zwiększenia wpływów budżetowych powinny poprawić się również warunki prowadzenia działalności przez przedsiębiorców we wszystkich obszarach gospodarki krajowej" – napisał wiceminister Paweł Gruza.

Przypomniał, że ułatwieniem dla firm będzie podwyższenie ze 150 tys. zł do 200 tys. zł limitu obrotów uprawniającego do zwolnienia z VAT. Oznacza to, że od 2017 r. większa liczba firm będzie zwolniona z obowiązku rejestracji dla potrzeb VAT oraz z obowiązku wystawiania faktur i rozliczania podatku.

Stracą przestępcy

Z kolei przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji kodeksu karnego ma służyć pozbawianiu sprawców przestępstw korzyści z czynów zabronionych. „Skuteczny przepadek mienia stanowić może znacznie bardziej efektywne narzędzie zwalczania przestępstw niż nawet długoletnia kara pozbawienia wolności" – napisał wiceminister Gruza.

Zaznaczył, że przepadek mienia nie będzie stosowany, gdy działanie nielegalne stanowi tylko margines działalności firmy. Wykluczy to automatyzm jego stosowania. Zmiany są konieczne, bo proceder wyłudzania VAT urósł do rozmiarów poważnego problemu ekonomicznego i społecznego. W 2013 r. skarbówka wykryła fikcyjne faktury na 19,7 mld zł, a w 2015 r. było to już 81,9 mld zł.

Przyjaźniej za granicą

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Czy planowane działania poprawią sytuację firm? Przedsiębiorcy są sceptyczni. Jak mówi Przemysław Ruchlicki, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej, przenoszenie biznesu za granicę to trend, który nie jest może masowy, ale na pewno zauważalny. Czechy oferują polskim firmom nie tylko niższe podatki i składki na ubezpieczenie społeczne, ale przede wszystkim przyjazne otoczenie biznesowe.

– Wbrew temu, co twierdzi Ministerstwo Finansów, w Polsce otoczenie to zmienia się na niekorzyść. Obawiamy się, że sankcje wprowadzone w ustawie o VAT dotkną nie tylko oszustów, ale uderzą też w uczciwe firmy, które same padły ich ofiarą – mówi.

Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: monika.pogroszewska@rp.pl

Opinia

Małgorzata Gach, radca prawny i doradca podatkowy w kancelarii GHMW – Gach, Hulist, Prawdzic Łaszcz

W mojej ocenie podatnicy przenoszą aktywność gospodarczą za granicę, głównie ze względu na niepewność prawa i sprzeczne informacje o planowanych zmianach podatkowych. Oczywiście ważne jest uszczelnienie VAT oraz skuteczna walka z szarą czy czarną strefą, co powinno się przełożyć na przywrócenie uczciwej konkurencji. Jeśli natomiast chodzi o zmiany dotyczące konfiskaty majątku, w tym nienależącego do sprawcy, to wszystko będzie zależeć od ich ostatecznego kształtu. Funkcja prewencyjna to jedno, a faktyczna realizacja tych przepisów to drugie. Przedsiębiorcy boją się, czy nie utracą swojego majątku choćby na skutek nieuczciwych działań kontrahentów, które nie były im znane i na które nie mieli wpływu.