Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną miejskiego zarządu dróg i transportu, który spierał się z fiskusem o podatkową kwalifikację opłat za korzystanie z przystanków.

Konkretnie chodziło o VAT. We wniosku wskazano, że rada miasta zamierza podjąć uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest samorząd.

Zarząd zapytał, czy opłaty za korzystanie z przystanków podlegają VAT. Sam uważał, że nie, bo należy je zakwalifikować jako opłaty administracyjne. Wskazał na art. 15 pkt 6 ustawy o VAT.

Inaczej sprawę widział fiskus. Jego zdaniem sporne czynności należy uznać za odpłatne świadczenie usług. Do ponoszenia opłat zobowiązany będzie bowiem korzystający z przystanków komunikacyjnych w wysokości ustalonej przez radę miasta. W konsekwencji stwierdził, że opłaty za korzystanie z przystanków podlegają opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych.

Zarząd zaskarżył interpretację, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił jego skargę. Podzielił stanowisko urzędników, że w spornej sprawie opłaty będą pobierane na podstawie umów zawieranych pomiędzy skarżącym a przewoźnikami. Mają charakter cywilnoprawny, a nie publicznoprawny i podlegają VAT.

Rację skarżącemu przyznał dopiero NSA. Jak podkreślił sędzia NSA Arkadiusz Cudak, to, że sporne opłaty nie podlegają VAT, potwierdza już jednolite orzecznictwo sądu kasacyjnego. Wynika z niego jasno, że opłaty za korzystanie z przystanków nie mają charakteru wynagrodzenia. Bliżej im do opłat o charakterze publicznoprawnym, zwłaszcza że ich wysokość wynika z uchwał rad gmin.

Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: I FSK 2152/15