Stawki VAT: zwykłe baterie do aparatów słuchowych bez preferencji

Dostawa zwykłych baterii do aparatu słuchowego nie korzysta z 8-procentowej stawki VAT.

Aktualizacja: 03.01.2018 07:19 Publikacja: 03.01.2018 06:35

Stawki VAT: zwykłe baterie do aparatów słuchowych bez preferencji

Foto: Adobe Stock

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę firmy, która chciała objąć preferencyjną stawką VAT baterie do aparatów słuchowych.

We wniosku o interpretacje spółka wyjaśniła, że zajmuje się produkcją i dystrybucją wyrobów medycznych oraz części do nich, w tym aparatów słuchowych. Firma kupuje od dostawców, także zagranicznych, baterie do aparatów słuchowych w celu ich odsprzedaży lub zamontowania w aparatach słuchowych. Zapytała, czy ma prawo do stosowania 8-proc. stawki VAT do dostawy baterii do aparatów słuchowych w kraju oraz ich wewnątrzwspólnotowego nabycia, jeśli wytwórca potwierdza, że produkt jest zgodny z właściwymi wymogami?

Sama uważała, że opisany przez nią produkt mieści się w poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, tj. jest wyrobem medycznym objętym 8-proc. VAT.

Fiskus odpowiedział, że nie. W jego ocenie spółka źle zinterpretowała przepisy. Nie miał wątpliwości, że dostawa wskazanych we wniosku baterii do aparatów słuchowych podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23 proc.

Spółka zaskarżyła interpretację. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił jednak jej skargę. Co prawda wytknął fiskusowi, że zbyt wąsko interpretuje pojęcie wyrobów medycznych z poz. 105 załącznika nr 3 ustawy o VAT. W ocenie WSA wbrew stanowisku fiskusa ustawodawca w spornym zakresie posłużył się szerszym pojęciem wyrobów medycznych, do których zaliczył też ich wyposażenie.

Na przegranej spółki zaważył jednak jeden szczegół. Jak zauważył sąd, definicja legalna wyrobu medycznego wskazuje, że jest to wyrób przeznaczony do stosowania w ściśle określonym przez ustawodawcę celu. Wyposażenie wyrobu medycznego stanowi artykuł, który, nie będąc wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem.

Zdaniem WSA wyposażenie wyrobu medycznego podobnie jak on sam, musi posiadać cechę specjalnego przeznaczenia dla realizacji konkretnego celu, jakim w tym przypadku jest umożliwienie używania wyrobu medycznego zgodnie z jego przeznaczeniem.

We wniosku spółka twierdziła , że sporne baterie stanowią produkt, który jest niezbędny do prawidłowego działania wyrobu medycznego, jakim jest aparat słuchowy. Jednak w ocenie sądu sama okoliczność, że wyposażenie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego działania wyrobu medycznego, nie wystarczy do objęcia preferencyjną stawką VAT. Tymczasem skarżąca nie wskazała, że baterie były specjalnie przeznaczone do stosowania z aparatem słuchowym, w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Wyrok nie jest prawomocny.

sygnatura akt: I SA/Po 537/17

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"