Pracownik zadeklarował niedokonywanie wpłat do PPK, w związku z czym nie zawarliśmy w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK. Czy tzw. ponowny autozapis do PPK spowoduje, że złożona przez niego deklaracja o rezygnacji przestanie być skuteczna, a pracodawca będzie miał obowiązek zawrzeć w jego imieniu umowę o prowadzenie PPK? – pyta czytelniczka.

Tak. W związku z tzw. ponownym autozapisem do PPK złożona przez pracownika deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przestanie być skuteczna od 1 marca 2023 r. Spowoduje to, że pracodawca będzie miał obowiązek niezwłocznie „zapisać” go do PPK, chyba że pracownik ponownie zadeklaruje niedokonywanie wpłat.