30 czerwca weszła w życie ustawa z 2 grudnia 2021 r. o  zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dalej ,,Ustawa”). Z wprowadzonych zmian kodeksowych można wyróżnić trzy kluczowe.

- W Kodeksie cywilnym (k.c.) – istotna jest zmiana w definicji tzw. „wyzysku” oraz poszerzenie samej ochrony osoby wyzyskiwanej, a także terminów związanych z możliwością zgłoszenia i powołania się na okoliczność wyzysku.