Damian Mazanowski

Poradnik: jakie prawa ma kupujący?

Niezależnie od tego w jaki sposób dokonamy zakupu i czy jesteśmy przedsiębiorcą czy konsumentem, przysługują nam określone prawa, jeśli zakupiona rzecz nie spełnia naszych oczekiwań.

Co się zmieniło w prawie cywilnym?

Wniosek o mediację na podstawie umowy oraz wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie będą przerywały biegu przedawnienia lecz skutkowały jego zawieszeniem. Łatwiej będzie unieważnić kontrakt osobie pokrzywdzonej wyzyskiem.

Czy nielimitowana kara umowna jest dopuszczalna?

Przy konstruowaniu kary umownej zawsze należy zachować złoty środek pamiętając, że choć ustalenia stron co do kształtu umowy są swobodne, to nie mogą być jednak całkowicie dowolne.