fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wolny rynek można niekiedy ograniczyć

Firmy mogą w niektórych sytuacjach zawierać porozumienia, które ograniczają konkurencję. Od nowego roku nieznacznie zmieniają się warunki, na jakich mogą to robić na polskim rynku
Ogólna zasada jest prosta: niedozwolone są porozumienia ograniczające konkurencję. Jest od niej wiele wyjątków. Niektóre określa wprost ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU z 2007 r. nr 50, poz. 331 ze zm.), inne wymieniają m.in. dwa nowe rozporządzenia, które zastąpią analogiczne przepisy z 2002 r. Warto pamiętać, że oprócz nich obowiązują jeszcze przepisy specyficzne dla rynku samochodowego oraz transferu technologii. Nowych rozporządzeń nie stosuje się też do porozumień, które wpływają na handel między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Te kwestie regulują przepisy unijne (z lat 1999 – 2000).Pierwsze z nowych rozporządzeń reguluje tzw. porozumienia wertykalne, czyli zawierane pomiędzy minimum dwoma przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu. Dotyczą one warunków zakupu, sprzedaży lub odsprzedaży towarów, nie obejmują natomiast np. najmu lub dzierżawy. Przepisy uznają za legalne zobowiązania do wyłącznego zak...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA