Odsunięcie od pracy to sytuacja wyjątkowa

Pracownik na wypowiedzeniu powinien być nadal zatrudniany. Zwolnienie go ze świadczenia pracy bez jego zgody może nastąpić tylko wyjątkowo
Podpisując umowę o pracę, pracodawca bierze na siebie pewne obowiązki określone w art. 22 kodeksu pracy. Do podstawowych należą zatrudnianie do pracy określonego rodzaju i wypłata wynagrodzenia.Niedopuszczenie do wykonywania określonego w umowie zajęcia narusza postanowienia art. 22 k.p. Sąd Najwyższy, m.in. w uzasadnieniu do wyroku z 28 października 1998 r. (sygn. I PKN 361/98), zakwestionował władcze uprawnienia pracodawcy do odsuwania zatrudnianych od wykonywania pracy bez pozbawiania ich świadczeń pracowniczych. W ocenie sądu nie może on według własnego dowolnego uznania uwalniać zatrudnionego od obowiązku świadczenia pracy. Wypłacając mu mimo to wynagrodzenie, działałby przeciwko własnym interesom.Są jednak okoliczności, które uzasadniają jednostronną decyzję o zwolnieniu z wykonywania obowiązków z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wypowiedział się na ten temat Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku 24 września 2003 r. W jego ocenie egzekwowan...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL