ROBUS pomoże sędziom znaleźć biegłego

Lista ekspertów sądowych będzie prowadzona nie tylko w formie papierowej, ale i elektronicznej. Usprawni to proces aktualizacji i pozyskiwania informacji o biegłych sądowych na potrzeby postępowań.

Publikacja: 08.05.2024 04:30

ROBUS pomoże sędziom znaleźć biegłego

Foto: Fotorzepa / Marian Zubrzycki

Ministerstwo Sprawiedliwości ma pomysł, jak usprawnić postępowanie sądowe. Jak wynika projektu założeń do nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych, utworzony ma zostać Rejestr Osób Biorących Udział w Postępowaniu Sądowym (ROBUS). Chodzi o usprawnienie dostępu sądów do aktualnej, zbiorczej informacji o profesjonalnych uczestnikach postępowania.

Projekt ma pozwolić na prowadzenie list biegłych nie jak dotychczas – wyłącznie w postaci papierowej, ale też w postaci elektronicznej, a zatem usprawni proces aktualizacji i pozyskiwania, a następnie udostępniania informacji o biegłych sądowych na potrzeby postępowań sądowych.

Czytaj więcej

Polski biegły sądowy ma szansę trafić do unijnej wyszukiwarki

Obowiązujące dziś przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych biegłych sądowych stanowią podstawę do przetwarzania tych danych w ROBUS jedynie w zakresie udostępnionym na stronach internetowych sądów. W praktyce są to: imię i nazwisko biegłego, specjalizacja oraz termin, do którego został ustanowiony. Informacje te jako dotyczące osoby pełniącej funkcję publiczną i związane z pełnieniem tej funkcji stanowią informację publiczną i nie podlegają ochronie ze względu na prywatność.

Inne dane (np. adres do korespondencji, numer telefonu) zamieszczane są na tych listach jedynie za zgodą biegłego. Aby sądy i strony mogły poznać więcej informacji o biegłych, muszą nastąpić zmiany.

Nowela przewiduje również dodanie przepisów stanowiących podstawę przetwarzania danych osobowych biegłych. Chodzi o imię i nazwisko biegłego, numer PESEL, specjalizację, termin, do którego biegły został ustanowiony, adres do korespondencji, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jak również okręg sądowy, w którym biegły został ustanowiony.

Nowe przepisy określają też rolę prezesów sądów okręgowych i ministra sprawiedliwości oraz zakres i cele przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z projektowanym art. 157 § 1b MS jest podmiotem udostępniającym i administrującym system teleinformatyczny, w którym prowadzona jest lista biegłych, jak również obok prezesów sądów okręgowych pełni funkcję administratora danych osobowych, każdy w zakresie wykonywanych zadań. W takiej sytuacji w sądach okręgowych mają status współadministratorów.

Etap legislacyjny: wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ministerstwo Sprawiedliwości ma pomysł, jak usprawnić postępowanie sądowe. Jak wynika projektu założeń do nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych, utworzony ma zostać Rejestr Osób Biorących Udział w Postępowaniu Sądowym (ROBUS). Chodzi o usprawnienie dostępu sądów do aktualnej, zbiorczej informacji o profesjonalnych uczestnikach postępowania.

Projekt ma pozwolić na prowadzenie list biegłych nie jak dotychczas – wyłącznie w postaci papierowej, ale też w postaci elektronicznej, a zatem usprawni proces aktualizacji i pozyskiwania, a następnie udostępniania informacji o biegłych sądowych na potrzeby postępowań sądowych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy